Rozkaz L. 2/2019 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dn. 15.06.2019 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 2/2019   Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 3/2019 z dnia 10.06.2019r. 12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 12.1. Gratuluję hm. Władysławowi Szymańskiemu nominacji w chorągwianym etapie Plebiscytu Niezwyczajni. Michał Kałużny 5.Wyróżnienia, podziękowania 5.1.Wyróżnienia Komendant Kręgu wyróżnił dyplomem hm. Stanisław Przydrygę…

Rozkaz L. 1/2019 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP Słupcy

Słupca, dn. 15.03.2019 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 1/2019 Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 1/2019 z dnia 31.01.2019r. Zarządzenia i informacje 1.3.3 Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych hufca na dzień 31.12.2018r. Lp Nazwa jednostki Drużynowy Liczba czł. Kręgi 2 Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy…

Rozkaz L. 4/2018 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dn. 15 grudnia 2018r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz  L. 4/2018 Zaliczenie służby instruktorskiej 8.1. Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały Głównej Kwatery nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r  sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2017/2018 (1.09.2017-31.08.2018) następującym…

Rozkaz L. 3/2018 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dn. 15 wrzesień 2018r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 3/2018 5.3. Podziękowanie Dziękuję  za reprezentowanie Kręgu (13.07.2018) przez: pwd Tadeusz Niemczewski na Zbiórce Seniorów ZHP na stanicy Nieobozowego Lata w Chałupskach. -przez phm. Małgorzatę Wolską, hm. Andrzeja Wolskiego, phm. Irenę Woźniak, hm. Zdzisława Woźniaka  (11-15.08.2018) na XXVII…

Rozkaz L. 2/2018 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dn. 15 czerwca 2018r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 2/2018 5. Wyróżnienia, podziękowania 5.1.Wyróżnienia -Z okazji Jubileuszu 70-lecia hm. Zdzisław Woźniak został uhonorowany (9.05.2018) dyplomem komendanta Kręg   5.3. Podziękowanie Dziękuję członkom Kręgu za udział (16.03.2018)  w uroczystościach pogrzebowych śp. pwd. Tomasza Garsztki i udział w Mszy…

Rozkaz L. 1/2018 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dn. 15 marzec 2018r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 1/2018 Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 12/2017 z dnia 31.12.2017r. 12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody 12.3.Przyznaję Odznakę honorową „Za zasługi dla Hufca ZHP Konin” następującym osobom: Edmundowi Głogowskiemu – odznaka nr 208 phm. Małgorzacie Wolskiej – odznaka nr…