Rozkaz L. 3/2018 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dn. 15 wrzesień 2018r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 3/2018 5.3. Podziękowanie Dziękuję  za reprezentowanie Kręgu (13.07.2018) przez: pwd Tadeusz Niemczewski na Zbiórce Seniorów ZHP na stanicy Nieobozowego Lata w Chałupskach. -przez phm. Małgorzatę Wolską, hm. Andrzeja Wolskiego, phm. Irenę Woźniak, hm. Zdzisława Woźniaka  (11-15.08.2018) na XXVII…