Słupca, dn. 15 wrzesień 2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 3/2018

5.3. Podziękowanie

Dziękuję  za reprezentowanie Kręgu (13.07.2018) przez: pwd Tadeusz Niemczewski na Zbiórce Seniorów ZHP na stanicy Nieobozowego Lata w Chałupskach.

-przez phm. Małgorzatę Wolską, hm. Andrzeja Wolskiego, phm. Irenę Woźniak, hm. Zdzisława Woźniaka  (11-15.08.2018) na XXVII Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Gdańsku

-przez pwd. Tadeusza Niemczewskiego (1.09.2018) na uroczystościach związanych z II wojną światową

-przez hm. Andrzeja Wolskiego (14.09.2018) na Zjeździe Nadzwyczajnym – wyborczym w Koninie

-komendant reprezentował Krąg: w Chałupskach (13.07.2018) na Zbiórce Seniorów ZHP na stanicy Nieobozowego Lata w Chałupskach, w Gdańsku (11-15.08.2018) na XXVII Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP, w Kole i Babiaku (18.08.2018) na uroczystościach pogrzebowych śp. hm. Leonarda Jaroszewskiego – Komendanta Hufca ZHP w Kole.

 

Czuwaj!  

hm. Władysław Szymański