Słupca, dn. 15.03.2019 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 1/2019

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 1/2019 z dnia 31.01.2019r.

  1. Zarządzenia i informacje

1.3.3 Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych hufca na dzień 31.12.2018r.

Lp Nazwa jednostki Drużynowy Liczba czł.
Kręgi
2 Harcerski Krąg Seniorów
w Słupcy
Hm. Władysław Szymański 17/19

1.1.2

Kadra
Lp Stopień Imię i nazwisko Funkcja
25 hm. Władysław Szymański Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy
29 hm. Andrzej Wolski Członek Kapituły Wspólnoty Seniorów ZHP
Instruktorzy, seniorzy, starszyzna z przydziałem do hufca
Lp Stopień, imię i nazwisko Krąg Pełni funkcje statutową
24 hm.   Maria Boruszak HKS w Słupca
25 hm.   Wojciech Boruszak HKS w Słupca
26 hm.   Edmund Głogowski HKS w Słupca
27 hm.   Krystyna Górczyńska HKS w Słupca
28 hm.   Eugeniusz Krajewski HKS w Słupca
29 hm.   Krystyna Przydryga HKS w Słupca
30 hm.   Stanisław Przydryga HKS w Słupca
31 hm.   Władysław Szymański HKS w Słupca tak
32 hm.   Andrzej Wolski HKS w Słupca tak
33 hm.   Zdzisław Woźniak HKS w Słupca
34 phm. Władysława Garsztka HKS w Słupca
35 phm. Małgorzata Wolska HKS w Słupca
36 phm. Irena Woźniak HKS w Słupca
37 phm. Grażyna Woźniak HKS w Słupca
38 pwd. Halina Miętkiewicz HKS w Słupca
39 pwd. Stefan Miętkiewicz HKS w Słupca
40 pwd. Tadeusz Niemczewski HKS w Słupca
41 pwd. Krzysztof Rewers HKS w Słupca
42 pwd. Maria Woźniak HKS w Słupca

 

Czuwaj!

hm. Michał Kałużny

 

5.3. Podziękowanie

Dziękuję za prowadzenie w roku 2018 dokumentacji finansowej Kręgu przez phm. M. Wolską i protokółowania zbiórek przez hm. E. Krajewskiego.

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez hm. E Krajewskiego, hm. S. Przydrygę, hm. Andrzeja Wolskiego na spotkaniu noworocznym (5.01.2019) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Kole.

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez hm. E. Krajewskiego, hm. S. Przydrygę, hm. A. Wolskiego na zbiórce (26.01.2019) Wspólnoty Skulskiej w Poznaniu.

Dziękuję za przygotowanie widokówki z okazji 22 lutego – DMB, Dnia Kobiet i Świąt Wielkanocnych hm. A. Wolskiemu oraz za kontynuowanie zapisów kronikarskich w 2018 roku hm. M. Boruszak.

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez hm. W. Boruszaka, hm. S. Przydrygę na Zlocie (16.02.2019) Chorągwi Wielopolskiej w Poznaniu.

Komendant Kręgu brał udział w spotkaniu noworocznym (5.01.2019) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Kole, w zbiórce (26.01.2019) Wspólnoty Skulskiej w Poznaniu, w Gali (1.02.2019) w Poznaniu „Niezwyczajni”, wygłosił gawędę (9.02.2019) na Biwaku z okazji Dnia Myśli Braterskiej na zbiórce z zuchami i harcerzami z I Szczepu w Słupcy. Zlocie (16.02.2019) Chorągwi Wielopolskiej w Poznaniu.

 

Czuwaj!

hm. Władysław Szymański