Rozkaz L. 5/2019

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Słupca, dn. 15 grudnia 2019r. Rozkaz  L. 5/2019 Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L.16/2019 z dnia 01.10.2019r. 1.Zarządzenia i informacje 1.2.1.Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca Konin podjęła uchwałę o zwołaniu Zjazdu Hufca na dzień 22.11.2019 roku. Czuwaj! hm. Tomasz Kujaczyński  Wyjątki z Rozkazu Komendanta…

Rozkaz L 4/2019

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Słupca, dn. 30 wrzesień 2019r. Rozkaz L. 4/2019   1.Uchwały zarządzenia, decyzje. 1.2. Zarządzenia. Powołuję z dniem 1.10.2019 roku zespół roboczy do organizacji  obchodów 20-lecia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy przypadających 25 maja 2020 roku w składzie: Wojciech Boruszak Eugeniusz Krajewski Stanisław Przydryga Andrzej…

Rozkaz L. 3/2019

Słupca, dn. 15 wrzesień 2019r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 3/2019 5.3. Podziękowanie – udzielam pochwały phm. Małgorzacie Wolskiej i hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie zbiórki inaugurującej rok harcerski 2019-2020 w dniu 04.09.2019 w Stawie. Dziękuję członkom kręgu za zabezpieczenie części kulinarnej zbiórki. Dziękuję  za reprezentowanie Kręgu: w…

Rozkaz L. 2/2019 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dn. 15.06.2019 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 2/2019   Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 3/2019 z dnia 10.06.2019r. 12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 12.1. Gratuluję hm. Władysławowi Szymańskiemu nominacji w chorągwianym etapie Plebiscytu Niezwyczajni. Michał Kałużny 5.Wyróżnienia, podziękowania 5.1.Wyróżnienia Komendant Kręgu wyróżnił dyplomem hm. Stanisław Przydrygę…

Rozkaz L. 1/2019 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP Słupcy

Słupca, dn. 15.03.2019 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 1/2019 Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 1/2019 z dnia 31.01.2019r. Zarządzenia i informacje 1.3.3 Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych hufca na dzień 31.12.2018r. Lp Nazwa jednostki Drużynowy Liczba czł. Kręgi 2 Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy…