Rozkaz L. 3/2019

Słupca, dn. 15 wrzesień 2019r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz L. 3/2019 5.3. Podziękowanie – udzielam pochwały phm. Małgorzacie Wolskiej i hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie zbiórki inaugurującej rok harcerski 2019-2020 w dniu 04.09.2019 w Stawie. Dziękuję członkom kręgu za zabezpieczenie części kulinarnej zbiórki. Dziękuję  za reprezentowanie Kręgu: w…

„1939-1945 – Pamiętamy”

O 16:00 komendant kręgu seniorów z Trzemeszna phm. Ireneusz Kasprzyk powitał przybyłe delegacje seniorów harcerskich na zbiórkę do Gołąbek w dniu szczególnym, bo 17 września 2019 roku. Powitał władze samorządowe: burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego, wiceburmistrza Dariusza Jankowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Benedykta Mitka. Powitał Komendanta Wspólnoty Skulskiej phm. Jerzego Lipińskiego oraz komendantów kręgów seniorów z Janowca…