O 16:00 komendant kręgu seniorów z Trzemeszna phm. Ireneusz Kasprzyk powitał przybyłe delegacje seniorów harcerskich na zbiórkę do Gołąbek w dniu szczególnym, bo 17 września 2019 roku. Powitał władze samorządowe: burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego, wiceburmistrza Dariusza Jankowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Benedykta Mitka. Powitał Komendanta Wspólnoty Skulskiej phm. Jerzego Lipińskiego oraz komendantów kręgów seniorów z Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Słupcy.

Wydał komendę do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. 40 instruktorów w skupieniu i powagą  zaśpiewało hymn ZHP.

Gospodarze zaprezentowali montaż słowo-muzyczny pt.: „1939-1945 – Pamiętamy”, związany z wojną i gehenną tamtych strasznych lat. Zabrzmiały piosenki i wiersze i teksty o wojnie i męczeństwie miejscowej ludności, o szarych szeregach, o dniach września, o małych obrońcach w szarych mundurach, tych, którzy zamiast lekcji musieli walczyć jak dorośli o Ojczyznę, o tych, co zamienili wiersz na granat, pióro na pistolet. I zabrzmiała piosenka śpiewana a cappella przez phm. Annę Golińką.

„Dnia pierwszego września roku pamiętnego,

Wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego.

Najgorzej się zawziął na naszą Warszawę,

Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe.”

Przejmująca to pieśń – pamiętam, że jako mały chłopczyk słyszałem ją po raz pierwszy w zagórowskim kinie w „Zakazanych piosenkach” i bardzo przeżywałem słowa piosenki i smutne brzmienie melodii. Podczas występu trzemeszeńskich seniorów harcerskich o dach pomieszczenia,  w którym odbywała się zbiórka deszcz dudnił i jakby płakał za te straszne czasy II wojny światowej.

W trakcie montażu wykonawcy śpiewali pieśni związane z okresem II wojny: „Rozkwitały pąki białych róż, Deszcz jesienny deszcz, Z młodej piersi się wyrwało, Rozszumiały się wierzby płaczące” i inne. Obecni seniorzy harcerscy wspólnie śpiewali te znane piękne pieśni.

Dużymi brawami a także po harcersku podziękowaliśmy jedenastu wykonawcom za piękny i przejmujący montaż, który przygotowali w tym dniu 17 września – w złą rocznicę – napaści Rosjan na Polskę.

Stojąc na baczność zaśpiewaliśmy „Rotę”.

Hm. Helena Małolepsza poprosiła o zapalnie zniczy pamięci przez burmistrza, wiceburmistrz i przewodniczącego rady i komendanta kręgu z Trzemeszna.
Otrzymaliśmy okolicznościową kartę upamiętniająca nasze tu w Gołąbkach spotkanie.

Burmistrz podziękował za zaproszenie i krótko opowiadał o losach swojej rodziny w czasie II wojny światowej. Słowo do zebranych skierowali także wiceburmistrz i przewodniczący rady. Wystąpił też komendant Wspólnoty Skulskiej, powiedział – „pokazaliście w montażu prawdziwą przejmującą historię i za to Wam druhny i druhowie z kręgu trzemeszeńskiego dziękuję.” Wystąpił zastępca komendanta hufca ZHP z Trzemeszna hm. Włodzimierz Losik przekazał pozdrowienia od komendantki hufca ZHP, która ze względu na chorobę nie może uczestniczyć w zbiórce.

Gospodarze zaprosili do wspólnego stołu na którym pojawiły się: tradycyjna grochówka, wyśmienita drożdżówka – bardzo smaczna i obfita wielkością, kawa, herbata, przygotowana na grillu kaszanka i kiełbaska, nie zabrakło też wiejskiego chleba ze smalcem i kiszonych ogórków.

Phm. Kazimierz Zając przygrywał do tańca na akordeonie a na kamiennym parkiecie w zamkniętej przez chłodną pogodą wiacie w „Jutrzence” w Gołąbkach ochoczo tańczyliśmy a przy stołach toczyły się rozmowy przyjaciół.

Kręgiem tradycyjnym zakończyliśmy zbiórkę harcerską. Przez lasy nasza delegacja – phm Małgorzata, hm. Andrzej i hm. Władysław wracała po godzinie 20:00 do domu.

Dziękuje seniorom z Kręgu Seniorów  im. Ziemi Trzemeszeńskiej ZHP na czele z phm. Ireneuszem Kasprzykiem za zaproszenie na ważne wydarzenie, jakim było uhonorowanie pamięć  bohaterów II wojny światowej, tych którzy wywalczyli nam wolność i tych, którzy podczas tej gehenny oddali to co najcenniejsze – życie.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański, uczestnik zbiórki