Rozkaz L. 4/2018 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dn. 15 grudnia 2018r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy Hufiec Konin Rozkaz  L. 4/2018 Zaliczenie służby instruktorskiej 8.1. Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały Głównej Kwatery nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r  sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2017/2018 (1.09.2017-31.08.2018) następującym…