Słupca, dn. 15 grudnia 2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz  L. 4/2018

    1. Zaliczenie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały Głównej Kwatery nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r  sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2017/2018 (1.09.2017-31.08.2018) następującym Druhnom i Druhom:

5. hm. Maria Boruszak
6.   hm. Wojciech Boruszak
10.  hm. Edmund Głogowski
14.  hm. Krystyna Górczyńska
18.  hm. Eugeniusz Krajewski
29.  hm. Krystyna Przydryga
30.  hm. Stanisław Przydryga
33.  hm. Władysław Szymański
38.  hm. Andrzej Wolski
39.  hm. Zdzisław Woźniak
44.  phm. Władysława Garsztka
57.  phm. Małgorzata Wolska
58.  phm. Irena Woźniak
74.  pwd. Halina Miętkiewicz
75.  pwd. Stefan Miętkiewicz
76.  pwd. Tadeusz Niemczewski
80.  pwd. Krzysztof  Rewers
91.  pwd. Maria Woźniak

Czuwaj!

hm. Michał Kałużny

 

5.Wyróżnienia, podziękowania, inne.

5.3. Podziękowanie

Dziękuję:

-phm Małgorzacie i hm. Andrzejowi Wolskim za zaproszenie członków Kręgu  19.09.2018 na Zbiórkę  Kręgu do Stawie – podsumowanie Roku Harcerskiego 2017-2018 i rozpoczęcie kolejnego Roku Harcerskiego,

– phm. Małgorzacie i hm. Andrzejowi Wolskim phm. Irenie i hm. Zdzisławowi Woźniakom za reprezentowanie  Kręgu  24.09-01.10.2018 na Jesiennych Spotkaniach w Schronisku Harcerskim  Głodówka,

– phm. Władysławie Garsztka, pwd. Marii Woźniak, pwd. Stefanowi Miętkiewiczowi, hm. Eugeniuszowio Krajewskiemu za reprezentowanie  Kręgu  na spotkaniu – Dzień Seniora w Słupcy w „Białej Róży”.

-Za zapalenie zniczy 1.11.2018 na mogiłach instruktorów harcerskich – I i Z. Woźniakowie -u Ś.P. Ryszarda Rąbczewskiego, W. Szymański – u Ś.P. Józefa Kwitowskiego, E. Krajewski -u Ś.P. Jana Kluczyńskiego, W. Boruszak – u Ś.P. Marii Cwudzińskiej, M. Boruszak -u Ś.P. Jadwigi Szymańskiej, H. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefa Jasińskiego, E. Głogowski – u Ś.P. Michała Spławskiego, M i A. Wolscy – Krzyż Katyński i na mogile; Słupczanie Słupczanom, W. Garsztka -u S.P. Krystyny Ulatowskiej, M. Woźniak -u Ś.P. Jadwigi Karpińskiej, S. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefy i Józefa Imierowiczów, K. Rewers -u Ś.P. Ferdynanda Rewersa, K. Górczyńska -u Ś.P. Stanisława Snaglewskiego, T. Niemczewski -u Ś.P. Antoniego Dobersztyna, K i S. Przydryga – u założyciela drużyny harcerskiej w Zagórowie, G. Woźniak –u Ś.P. Stanisława Garsztki

– phm Irena Wożniak za reprezentowanie Kręgu 18.11.2018 w Gnieźnie na Mszy św. w intencji harcerzy i Powstańców Wielkopolskich,

– pwd. Marii Woźniak i phm. Irenie Wożniak za ufundowanie kolacji wigilijnej 12.12.2018r dla członków Kręgu oraz  phm. Małgorzacie Wolskiej za upieczenie ciasta na zbiórkę wigilijnej i za prowadzenie dokumentacji finansowej w 2018r.,

-hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie kartki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2018 roku,

-hm. Marii Boruszak za prowadzenie w roku 2018 kroniki Kręgu,

-hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu za protokółowanie zbiórek Kręgu w roku 2018,

-pwd. Stefanowi Miętkiewiczowi za akompaniowanie na akordeonie na zbiórkach Kręgu,

-członkom Kręgu  za uczestnictwo 10.11.2018r.  w Grze Miejskiej „Zawsze była, będzie, jest…” – w Stulecie Niepodległości Polski.

Hm. W. Szymański uczestniczył: 18.09.2018 w Mogilnie w zbiórce HKS Trzemeszno – udział Trzemesznian w Zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, 3.10.2018 na spotkaniu – Dzień Seniora w Słupcy w „Białej Róży”, 24.10.2018 u „Leśnych Ludków” ze Słupcy – gromada zuchowa, na zbiórce z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości,3.11.2018 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i razem z kadrą hufca ZHP Konin na musicalu „Piloci” w teatrze Roma w Warszawie, reprezentował Krąg 10.11.2018 na spotkaniu członków Stowarzyszenia „Dzieła Biblijnego” Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, uczestniczył 18.11.2018 w Gnieźnie na Mszy św. w intencji harcerzy i Powstańców Wielkopolskich.

Czuwaj!

hm.(-) Władysław Szymański