Słupca, dn. 15 marzec 2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 1/2018

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 12/2017 z dnia 31.12.2017r.

12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.3.Przyznaję Odznakę honorową „Za zasługi dla Hufca ZHP Konin” następującym osobom:

  • Edmundowi Głogowskiemu – odznaka nr 208
  • phm. Małgorzacie Wolskiej – odznaka nr 209
  • Eugeniuszowi Krajewskiemu – odznaka nr 210
  • Wojciechowi Boruszakowi – odznaka nr 211
  • Zdzisławowi Woźniakowi – odznaka nr 212

hm. Michał Kałużny

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 1/2018 z dnia 31.12.2018r.

1.Zarządzenia i informacje

1.2.1.Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych hufca na dzień 31.12.2017r.

-Kręgi

2.Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy, hm. Władysław Szymański – komendant  17(19) – liczka członków

-Kadra hufca

/…/ 25. Władysław Szymański – komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy /…/

-Instruktorzy, seniorzy, starszyzna z przydziałem do hufca

2.3.8. /…/ hm. Maria Boruszak, 29. hm. Wojciech Boruszak, 30. hm. Edmund Głogowski, 31. hm. Krystyna Górczyńska, 32. hm. Eugeniusz Krajewski, 33. hm. Krystyna Przydryga, 34. hm. Stanisław Przydryga, 35. hm. Władysław Szymański, pełni funkcję statutową, 36. hm. Andrzej Wolski, pełni funkcję statutową, 37.hm. Zdzisław Woźniak,  38. phm. Władysława Garsztka, 39. phm. Małgorzata Wolska, 40. phm. Irena Woźniak, 41. phm. Grażyna Woźniak, 42. pwd. Halina Miętkiewicz, 43. pwd. Stefan Miętkiewicz, 44. pwd. Tadeusz Niemczewski, 45. pwd. Krzysztof Rewers, 46. pwd. Maria Woźniak /…/

hm. Michał Kałużny

5. Wyróżnienia, podziękowania

5.1.Wyróżnienia

-Z okazji Jubileuszu 85-lecia phm. Władysława Garsztka została wyróżniona dyplomem Naczelnika ZHP i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP.

-Z okazji Jubileuszu 70-lecia hm. Maria Boruszak i pwd. Halina Miętkiewicz zostały uhonorowane dyplomem komendanta Kręgu.

5.3. Podziękowanie

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez hm. Andrzeja Wolskiego na spotkaniu noworocznym (13.01.2018) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej we Wrześni.

Dziękuję hm. Stanisławowi Przydrydze za zorganizowanie (27.01.2018) dla członków i sympatyków Kręgu wyjazdu na musical „Nine”  do Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Dziękuję za przygotowanie widokówki z okazji 22 lutego – DMB hm. Andrzejowi Wolskiemu oraz za kontynuowanie zapisów kronikarskich w 2017 roku hm. Marii Boruszak.

Dziękuję phm. Władysławie Garsztce, hm. Marii Boruszak, pwd. Halinie Miętkiewicz za zaproszenie członków Kręgu na uroczyste wieczorne spotkania  w „Zapiecku” .

Dziękuję hm. Stanisławowi Przydrydze, hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu, pwd. Tadeuszowi Niemczewskiemu za udział Mszy świętej (2.03.2018) w intencji harcerzy seniorów ZHP w farze konińskiej.

Komendant reprezentował Krąg we Wrześni (13.01.2018) na spotkaniu Wielkopolskiej Rady Seniorów i Starszyzny Harcerskiej,  w Wągrowcu (27.01.2018) na spotkaniu Noworocznym Wspólnoty Skulskiej im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego, na Mszy świętej w farze konińskiej (2.03.2018) w intencji harcerzy seniorów ZHP ze Słupcy i Konina, na zbiórce kadry instruktorskiej w Koninie (2.03.2018).

Czuwaj!

hm. Władysław Szymański