Słupca, dn. 15 czerwca 2018r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 2/2018

5. Wyróżnienia, podziękowania

5.1.Wyróżnienia

-Z okazji Jubileuszu 70-lecia hm. Zdzisław Woźniak został uhonorowany (9.05.2018) dyplomem komendanta Kręg

 

5.3. Podziękowanie

Dziękuję członkom Kręgu za udział (16.03.2018)  w uroczystościach pogrzebowych śp. pwd. Tomasza Garsztki i udział w Mszy Świętej (29.03.2018) w intencji pwd. Tomasza Garsztki.

Dziękuję phm. Irenie i hm. Zdzisławowi Woźniakom za umożliwienie w Adamowie przeprowadzenia (9.05.2018) zbiórki Kręgu i za wkład w przygotowanie zbiórki.

Dziękuję  za reprezentowanie Kręgu:

-przez hm. Wojciech Boruszak, hm. Eugeniusza Krajewskiego, pwd. Tadeusza Niemczewskiego (16.04.2018) w Zlocie Seniorów  Chorągwi Wielkopolskiej w Kazimierzu Biskupim,

-przez hm. Wojciecha Boruszaka (11-13.05.2018) w zbiórce ekologicznej w Górach Stołowych,

-przez hm. Eugeniusza Krajewskiego i hm. Andrzeja Wolskiego (28.04.2018) na zbiórce Wspólnoty Skulskiej w Mielnicy Dużej,

-przez pwd. Tadeusza Niemczewskiego (19.05.2018) na III Pielgrzymce Seniorów ZHP na Jasną Górę,

-przez hm. Wojciecha Boruszaka,  hm. Eugeniusza Krajewskiego, pwd. Tadeusza Niemczewskiego, hm. Stanisława Przydrygę (9.06.2018) na  XXI Dniu Skupienia w Skulsku.

Komendant reprezentował Krąg: w Kazimierzu Biskupim (16.03.2018) na Zlocie Seniorów  Chorągwi Wielkopolskiej, w Trzemesznie (20.04.2018) na spotkaniu „Z historii Trzemeszeńskiego Harcerstwa”, w Rościnie (13-15.04.2018 (na spotkaniu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w Górach Stołowych (11-13.05.2018) na zbiórce ekologicznej,  w Skulsku (9.06.2018) na  XXI Dniu Skupienia w Skulsku

Czuwaj!

hm. Władysław Szymański