19 lipca 2018 na sesji rad­ni miasta w Słupcy przegłosowali uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, prowadzącej do byłego cmentarza jeńców i inter­nowanych między Słupca a Strzałkowem. Przez obóz jeniecki przewinęło się około 32 tys. żołnierzy rożnych nacji, a około 8 tysięcy spoczywa na cmentarzu na Łężcu.

Prośbę  o nadanie nazwy jednej z ulic Słupcy imienia  lek. med. ppłk. Władysława Gablera złożył do władz miasta Słupcy syn śp. harcmistrz Andrzej Gabler,  major rezerwy –  członek Kręgu Seniorów Harcerskich „Wilda”.

Władysław Gabler urodził się 26 czerwca 1890 r. w Poznaniu. Po ukończe­niu gimnazjum w Rogoźnie rozpoczął studia medyczne w Monachium, a na­stępnie w Strasburgu po zdaniu pa­ństwowego egzaminu lekarskiego w 1915roku uzyskał dyplom lekarski. W latach 1916-1918 służył ja­ko lekarz w stopniu podporucznika w różnych niemieckich pułkach na zachodzie Niemiec. W lutym 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i brał udział w walkach na froncie Wielkopolskim. W maju 1920 r. powołany został na stano­wisko naczelnego lekarza i dowódcy szpi­tala w obozie jeńców w Szczypiomie koło Kalisza. W okresie od 1 sierpnia 1920 r. do maja 1921 r. po mianowaniu go ko­mendantem szpitala obozowego w Obo­zie jeńców w Strzałkowie kierował zespołem medycznym szpitalnym liczącym około 1000 osób. Jako komendant szpitala w obozie jenieckim między Słupcą a Strzałkowem, narażając własne zdrowie i życie, leczył jeńców chorych na tyfus i cholerę, leczył  również mieszkańców, w tym ludność Słupcy.  W 1926 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych od­znaczyło lek med. Władysława Gablera Złotym Krzyżem za zasługi na polu służby zdrowia podczas wojny polsko – bolszewickiej. Przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat Za udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1972 r. awansował na podpułkownika W.P. Uchwałą Rady Państwa odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Od­rodzenia Polski oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Grun­waldzką i Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939r. – pośmiertnie.

Opracował hm. Władysław Szymański
Słupca 19 lipca 2018 r.