Hm. Barbara Bultrowicz, komendantka Hufca ZHP Mogilno i  Członek Komendy Hufca ZHP hm. Kazimiera Rosińska zaprosiły do Mogileńskiego Lasu –  Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach seniorów harcerski z zaprzyjaźnionych Kręgów ZHP.

Spotkanie harcerskie odbyło się od godz. 14.30 13 lipca 2018 roku. Strugi deszczu towarzyszyły przybyłym seniorom harcerskim z Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Słupcy i Trzemeszna.

Na spotkaniu gawędy wygłosili hm. Maciej Chojnacki – członek Komisji Historycznej Hufca ZHP Mogilno i hm. Stanisław  Jasiński, Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca ZHP Mogilno, komendant Kręgu Seniorów ZHP z Mogilna.  W plenerze obozu oglądaliśmy rozwieszone zdjęcia związane z historią Harcerstwa Mogileńskiego. W drugiej części zbiórki gospodarze zaprosili na obiad i integracyjne spotkanie przy kawie.

Zaszczycili harcerską zbiórkę seniorów Burmistrz Mogilna – Leszek Duszyński, Przewodnicząca Miejskiej Rady – Teresa Kujawa, komendantka Hufca ZHP z Trzemeszna hm. Stanisława Szymańska i phm. Jerzy Lipiński, zastępca Przewodniczącego Wspólnoty Skulskiej ZHP.

Słupecki Krąg Seniorów reprezentowali pwd Tadeusz Niemczewski i niżej podpisany.

Uczestnik zbiórki hm. Władysław Szymański

Mogilno, 13 lipca 2018 roku.