Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1956-1975

Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1956-1974 Harcerska akcja letnia Hufca ZHP Słupca w latach 1957-1974 Harcerze słupeccy corocznie wyjeżdżali na obozy letnie organizowane przez władze Hufca ZHP w Słupcy, który powstał w 1957 roku. Funkcję Komendanta hufca w latach 1057 -1974 pełnili: Ferdynand Rewers, hm. Kazimierz Gościmski, phm. Janina Skrabucha, hm. Ryszard Rąbczewski, hm. Józef…

Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1956-1975. Pierwszy obóz letni w Mieczownicy.

Harcerstwo Słupeckie w latach 1956-1975. Pierwszy obóz letni w Mieczownicy. W nowym roku szkolnym 1957/58 Komenda Hufca przystąpiła do umocnienia drużyn a jednocześnie podjęła kroki dla większego poparcia moralnego i materialnego harcerstwa. Słupca nie posiadała żadnych zakładów pracy. Największe to: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z prezesem Włodzimierzem Jeżykiewiczem, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”- z prezesem  Bolesławem…

Organizacja Harcerska 1950-1956

Kalendarium. Rok 1949 – Wprowadzono nowe stopnie i sprawności. Za podstawę pracy w roku 1949/1950 przyjęto referat Władysława Kosińskiego „W pracy i walce z klasą robotniczą wychowujemy młodzież harcerską”. Stopniowo eliminowano tradycyjne formy pracy i emblematy organizacyjne. Na miejsce krzyża i lilijki wprowadzono Odznakę Harcerską wzorowaną na znaczku ZMP. Wprowadzono nowy mundur na wzór pionierski,…

Historia Harcerstwa Cienina Kościelnego 1948 i 1949

Cienin Kościelny 1948 r. Zastęp Łazików. Stefan Wojciechowski – zastępowy, Zenon Tylisz, Kazimierz Gościmski, Czesław Lewandowski, Zdzisław Kobielski, Grzegorz Przeorek, Langer, Kazimierz Krysiński, Zenon Albanowski, Edward Jankowski, Zastęp Jeleni. Zbigniew Nowakowski – zastępowy, Czesław Słomiankowski, Antoni Wysocki, Władysław Nowak, Adam Szmagaj, Emeryk Kałużny, Lech Walerczyk, Jan Jankowski. (wykaz imienny z 1949 r.) Stan I-szej Drużyny…

Historia Harcerstwa Słupeckiego z roku 1948

6 czerwca 1948 roku. Harcerki i harcerze, młodzież od wczesnych godzin rannych ciągnęła na dziedziniec szkolny a za nimi rodzice i obywatele Słupcy aby wziąć udział w niepowtarzalnym dniu -wręczenia sztandarów słupeckim drużynom harcerskim: żeńskiej i męskiej.Uroczystość została przygotowana i przeprowadzona według wcześnie opracowanego scenariusza. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 8:30 dla młodzieży i zaproszonych organizacji.…

Historia Harcerstwa w Pyzdrach i Słupeckiego z lat 1945-1949. Kalendarium.

Historia Harcerstwa w Pyzdrach, Zagórowa i Słupeckiego z lat: 1945-1949. Harcerstwo Słupeckie w latach 1945-1949 podporządkowane było organizacyjnie pod Komendy Hufca ZHP w Koninie. Komendanta Hufca Harcerek w latach 1945 – od kwietnia do 1949r. – Helena Białkówna. Komendantem Hufca Harcerzy1 (Męskiego) w latach 1945-1948 był phm Antoni Studziński a w 1949-1950 Józef Skórzewski.2 Kalendarium.…

Harcerstwo w Słupcy w latach 1939 -1945

W czasie okupacji oficjalna działalność harcerstwa na ziemiach słupeckich zamiera, ale wielu harcerzy słupeckich podczas kampanii wrześniowej i całej wojny swym życiem i krwią daje dowody patriotyzmu i przywiązania do ideałów harcerstwa. W latach 1939-1945 Organizacja harcerzy opierała się na strukturze przedwojennego ZHP, posługiwano się kryptonimami: -Główna Kwatera– pasieka, -chorągwie– ule, -hufce– roje, -drużyny– rodziny,…

Harcerstwo w Słupcy w latach 1932-1939

Od 1932 roku w Słupcy następuje stopniowa likwidacja Seminarium Nauczycielskiego. Co roku rozwiązywano po jednym kursie. Rada Miejska postanowiła utworzyć Gimnazjum na co uzyskała zgodę Kuratorium Łódzkiego. I w momencie zamknięcia Seminarium w Słupcy działało pełne czteroletnie Państwowe Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego – jak  podaje „Zarys historii i dzień dzisiejszy Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka…