Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1975 -1990
Harcerska akcja letnia Hufca ZHP Słupca w latach 1975 – 1990

Harcerze słupeccy corocznie wyjeżdżali na obozy letnie organizowane przez władze Hufca ZHP w Słupcy, który powstał w 1957 roku.

W latach 1975-1990 hufcem słupeckim kierowali hm. Stanisław Przydryga i hm. Aleksandra Chwiłowicz (jeden rok).

Zespół w składzie hm. Stanisław Przydryga, hm. Andrzej Wolski, phm. Małgorzata Wolska, phm. Irena Woźniak, hm. Zdzisław Woźniak oraz hm. Władysław Szymański przygotował krótkie notatki dotyczące obozów harcerskich z lat 1957-1974.

Prosimy odbiorców o uzupełnienia podanych informacji na adres kshoo@o2.pl

Każde, nawet najmniejsze uzupełnienie wzbogaci historię obozowania harcerzy powiatu słupeckiego. Za dodatkowe informacje dziękujemy.

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupca, dnia 27 luty 2017 rok.

 

[1975 Obóz Gminnych Związków Drużyn; Strzałkowo i Ostrowite w Kosewie (brzózki). I turnus (9-28.06.) – komendant; Teresa Burdzińska inf. W. Szymański], [oboźny; Stanisław Przydryga, instruktorzy; Zbigniew Książczak, Daniel Burdziński, Aleksandra Śmidowicz, kucharka; Helena Grzegorzewska, pomoce kuchenne; Monika Zaporowska i Helena Kruczkowska, inf. S. Przydryga].
[II turnus (28.06-19.07) Obóz GZD Słupca nr 2 i Gmina Słupca. Komendant; Józef Frydrychowicz inf. W. Szymański], [zastępca komendanta; Eugenia Galemba, oboźny; Zbigniew Książczak, instruktorzy; Małgorzata Rożek, Krzysztof Rewers. Bożena Karpińska, Walentyna Wetłowas, Marek Woźniak, Hieronim [Stachowski inf. A. Wolski], Elżbieta Kusiołek, instruktor do spraw kulturalno-ośweiatowych; Karol Smuszkiewicz, ratownik i drużynowy; Andrzej Wolski, Zygmunt Bydłowski, lekarz obozowy; [Michał inf. A. Wolski] Herejczak, higienista; Stanisław Garsztka, kwatermistrz; Eugeniusz Krajewski, kierowca; Kazimierz Dembowski, pomoce kuchenne; Grażyna Krobska, Maria Karpińska, inf. A. Wolski].

[III turnus (19.07-9.08.1975) Obóz Gminnych Związków Drużyn; Zagórów i Lądek inf. w. Szymański. [Komendant; Stanisław Przydryga, oboźny; Andrzej Wolski, instruktorzy; Małgorzata Rożek, Elżbieta Kusiołek?, Leszek Bydłowski, Jarosław Piotrowski, Krzysztof Rewers, Tadeusz Pluciński, pielęgniarki; Bożena Skoczylas, Halina Jóźwiak kwatermistrzostwo; Bożena Zawal, Eugeniusz Krajewski?, Kazimierz Dembowski; kierowca inf. A. Wolski].

[1975 Obóz harcerski I Szczepu ze Słupcy w Hutka koło Powidza Komendant; Jerzy Niewiada, oboźny; Józef Kwitowski, instruktorzy Aleksandra Chwiłowicz, Alina Główczyńska inf. S. Przydryga].

[1976 Obóz harcerski Szczepu Starszoharcerskiego z LO Słupca w Wisełce koło Szczecina inf. S. Przydryga].

[1976 Zimowisko w Warszawie (40uczestników) inf. W. Szymański].

[1976 Obóz wędrowny Azymut Katowice (20) uczestników inf. W. Szymański].

[1976 Obóz Hufca Słupca w Gądno (250 uczestników), komendant; hm. Eugenia Galemba, zastępca; phm. Stanisław Garsztka, oboźny; Lech Bydłowski, kadra; Andrzej Zjeżdżałka, Małgorzata Rożek inf. W. Szymański], [Anna Czerniak, Feliksa inf. A. Wolski] [Rapalska, Grzegorz Czerniak, Jadwiga Szymańska, Zofia Zjeżdżałka inf. w. Szymański], [Michał Czerniak, Wanda Tomaszewska inf. S. Przydryga], [Krystyna Rzemyszkiewicz; instruktor do spraw sportu inf. A. Wolski], zaopatrzeniowiec; Jacek Czerniak, [kwatermistrz, Eugeniusz Krajewski; księgowa; Barbara Gajewska inf. A. Wolski], [kierowca; Krzysztof Gawrych inf. W. Szymański], [lekarz obozowy: Maria Cwudzińska, pielęgniarka; Alina Manuszak [inf. A. Wolski].

[1977 Obóz w Borsukach. Komendant Wojciech Boruszak inf. S. Przydryga].

[1978 Zimowisko Hufca Słupca w Łebie (100 uczestników) inf. W. Szymański]. [Komendant; Stanisław Przydryga, zastępca; Stanisław Garsztka inf. S. Przydryga].

[1977 Zimowisko w Warszawie (40 uczestników) inf. w. Szymański].

[1977 Obóz Hufca Słupca (Miłomłyn k/Ostródy) Borsuki? (6-27.07) Komendant Wojciech Boruszak, uczestników 140 inf.  Szymański].

[1978 Udział w Centralnej Akcji Szkoleniowej MOT Roztocze (20 uczestników) inf. W. Szymański].

[1978 Obóz Hufca Słupca – Gądno – Moryń. Komendant; Stanisław Garsztka, zastępca i księgowy; Henryk Wisła, oboźny; Andrzej Wolski, kwatermistrz; Grzegorz Czerniak, kierowca; Walter Szajna, drużynowi; Małgorzata Wolska, Wanda Tomaszewska, Hanna Góranowska, Lech Bydłowski, Jacek Czerniak inf. W. Szymański], [Elżbieta Raczkowska inf. A. Wolski], [lekarz; Ania Czerniak inf. W. Szymański].

[1978 2 obozy wędrowne inf. S. Przydryga].

[1979 Zimowisko Hufca Słupca w Janowie Lubelskim (40 uczestników) inf. W. Szymański].

[1979 Obóz Hufca Słupca Strzmiele (4-26.07.1979 – 240 uczestników) [Komendant; Stanisław Garsztka inf. S. Przydryga], zastępca; Anna Czerniak, kwatermistrz; Lech Bydłowski, oboźny; Dariusz Wysocki, księgowy; [Henryk Wisła, instruktorzy; inf. S. Przydryga], lekarz; Maria Nowaczyk, pielęgniarki Władysława Garsztka i Krystyna Ulatowska, magazynier; Janina Wisła, kierowca; Walter Szajna, ratownik; Dorota Kluczyńska, kucharka; Helena Nadolna, pomoc kuchenna; Lucyna Dzierżyńska, Drużynowi; Danuta Wisła, Danuta Majewska, Krystyna Krobska, Lucyna Sobutka, Elżbieta Raczkowska, Małgorzata Stankowska, Janina Nowaczyk, Jan Majewski, Paweł Dardzikowski, Zygmunt Bydłowski. Wypis z kroniki obozu inf. W. Szymański].

[1979 4 obozy wędrowne inf. S. Przydryga].

[1979 Obóz wędrowny Roztocze (20 uczestników) inf. W. Szymański].

[1980 Zimowisko Słupsk i Ustka (50 uczestników) inf. w. Szymański].

[1980 Zimowisko w Złotoryi (20 uczestników) inf. W. Szymański].

[1980 Zimowisko w Janowie Lubelskim (40 uczestników) inf. W. Szymański].

[1980 Obóz wędrowny po województwie Koszalińskim (15 uczestników) inf. W. Szymański].

[1980 Obóz wędrowny po województwie Krakowskim (15 uczestników) inf. W. Szymański].

[1980 Obóz wędrowny z pionierami czechosłowackimi nad morzem (10 pionierów i 10 harcerzy) inf. W. Szymański].

[1980 2 obozy wędrowne inf. S. Przydryga].

[1977,78,79,80 – 12 uczestników na obozach międzynarodowych w Bułgarii, na Węgrzech i w Czechosłowacji inf. S. Przydryga].

[1980 Obozy Hufca Słupca – Miłków (komendant I i II turnusu Stanisław Garsztka (20.06-29.07.1980 – I turnus – 270 uczestników) inf. W. Szymański],[I turnus: kadra; Marian Szymkowiak, Maciej Graczyk, Jarosław Piotrowski, Zofia Wawrzyniak, Alicja Bydłowska?, Lidia Dobersztyn, Zdzisław Woźniak, Irena Woźniak, Grzegorz Petrowski, Janina Wisła, Władysława Garsztka, lekarz: Jola …., kwatermistrz; Henryk Wisła, kucharka; Alicja Drjańska inf. I Woźniak]. [II turnus (09. – 20.07.1980 II turnus – 121 uczestników). Zastęp-ca; oboźny; Andrzej Wolski, kwatermistrz; Henryk Wisła, instruktorzy drużynowi; Lidia Dominiak, Anna Góranowska, Danuta Wisła, Wanda Błaszczyk, Ewa Wojciechowska, Tadeusz Raczkowski, instruktorzy stażyści; Mariusz Szwarczewski, Dorota Litoborska, Beata Augustyniak, Dorota Czerniak, Robert Grzelak, Mariusz Tomczak, Tomasz Garsztka, Małgorzata Osińska, Ewa Durczyńska, Anna Durczyńska, Ewa Warczygłowa, Andrzej Jóźwiak, Andrzej Krompiewski, instruktor do spraw sportu i turystyki; Grzegorz Pietrowski, społecznie; Ewa Desecka, ratownik; Janusz Sobolewski, lekarz; Krystyna Olga Zienkiewicz, pielęgniarki; Władysława Garsztka, Zofia Szajna, kierowca; Walter Szajna, zaopatrzeniowiec; Maciej Józef Graczyk inf. wg książki pracy obozu harcerskiego wypisana przez A. Wolski].

[1981 (23.07-14.08.1981) Obóz Hufca Słupca – Kobylec. Komendant; Wolski Andrzej, zastępca i oboźny; Marian Szymkowiak,  drużynowi; Grażyna Nowak, Krzysztof Garsztka, Tadeusz Raczkowski, Ewa Durczyńska, Małgorzata Wolska, Jan Majewski, Danuta Majewska, Irena Woźniak, Zofia Wawrzyniak?, [Barbara Szymkowiak, Jarosław Piotrowski, Grzegorz Ławniczak, Grzegorz Petrowski, kierowca; Waldemar Szajna, Lidia Dominiak,  kucharka; Danuta Sroka inf. I. Woźniak] kwatermistrz; Zdzisław Wożniak, kierowca; Kazimierz Dembowski inf. W. Szymański].

[1981 4 obozy wędrowne inf. S. Przydryga].

[1982 Obóz IV Szczepu Środowiskowego – Świętne inf. S. Przydryga].

[1982 Obóz Hufca Słupca – Stryszów, (03 – 23.08.1982 – 45 uczestników). Komendant; Danuta Baczyńska, zastępca; Zdzisław Woźniak, drużynowi: Irena Woźniak, Grażyna Nowak, Zofia Wawrzyniak [inf. wg książki pracy obozu harcerskiego]  inf. A. Wolski].

[1982 Briańsk Komendant Marek Kosmalski [inf. S. Przydryga].
……… Wyjazd na Kubę Małgorzata Jakubowska [inf. S. Przydryga].
………Wyjazd do Korei Północnej Iwona Furmaniak inf. S. Przydryga].

[1982 3 obozy wędrowne inf. S. Przydryga].

[1983 Obóz IV Szczepu z Hufca Słupca – Łysogórki. Komendant; Grzegorz Czerniak inf. S. Przydryga]

[1983 Obóz Hufca Słupca – Stryszów (25.07. – 15. 08. 1983 – 96 uczestników). Komendant zgrupowania; Zofia Maślanka z Wadowic, komendant podobozu; Andrzej Wolski, zastępca; Danuta Baczyńska, drużynowi; Zdzisław Woźniak, Irena Woźniak, Grażyna Nowak, Zofia Wawrzyniak, Małgorzata Wolska, Zofia Kaczmarek, instruktor do spraw turystyki; Krzysztof Baczyński [inf. wg książki pracy obozu harcerskiego] od inf. A. Wolski].

[1983 4 obozy wędrowne inf. S. Przydryga].

[1984 Piecnik II turnusy komendant obozu Zdzisław Woźniak inf. W. Szymański].[zastępca komendanta; Marian Szymkowiak, oboźny; Roman Baran z Krakowa, (cztery podobozy; Mieczownica 58, Rojów 64, Gądno 78, Miłków 80) inf. I. Woźniak].

[1984 Zimowisko Hufca Słupca w Jeleniej Górze (30.01. – 10.02. 1984 – 49 uczestników). Komendant; Marian Szymkowiak, zastępca komendanta, drużynowa i kwatermistrz; Grażyna Nowak, oboźny i drużynowy; Jerzy Rewers, drużynowi; Zofia Wawrzyniak (także służba zdrowi), Henryka Ratajczak. Przyboczni: I Drużyna; A. Pokrop, II Drużyna; T. Woźniak, III Drużyna; R. Bartkowiak inf. z kroniki – wypisał W. Szymański].

[1984 7 obozów wędrownych inf. S. Przydryga].

[1985 [Zgrupowanie  Obozów Hufca Podkarpackiego inf. I. Woźniak]. [Obóz Hufca Słupca – Piotrowice (koło Okonka inf. I. Woźniak)  inf. W. Szymański]. [komendant Zdzisław Wożniak, oboźny; Roman Baran inf. I. Woźniak].

[1985 Obóz Hufca Słupca – Stare Karpno, udział 126 harcerzy, 7 drużyna starszo harcerska – obóz wędrowny na trasie Słupca Malbork (17 osób), 13 drużyna harcerska w Kowalewie – obóz wędrowny z Bochni do Tarnowa, szczep harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy – obóz wędrowny Góry Świętokrzyskie – Bieszczady; kolonia zuchowa w Warszawie (35 zuchów), NAL „Wilczki Morskie „ ze Szczepu Środowiskowego” w stanicy wodnej w Słupcy dla 30 uczestników. Do NRD, ZSRR na Węgry wyjechało 58 harcerzy. Wycieczka dla instruktorów do Karlowych Var inf. W. Szymański].

[1975 Trzy obozy wędrowne inf. S. Przydryga].

[1986 Obóz V Szczepu Środowiskowego w Słupcy – Gaj. Komendant; Lech Bydłowski, instruktorzy; Marian Szalbierz, Stefan Olejniczak, Dariusz Spychała inf. S. Przydryga].

[1986 5 obozów wędrownych inf. S. Przydryga].

[1987 Obóz Drużyny Harcerskiej z Giewartowa – Gaj. Komendant; Andrzej Przybyła inf. S. Przydryga].[Obóz wędrowny Hufca Słupca na trasie Regulice – Wieliczka (Regulice-Tenczynek-Bądkowice-Łazy-Modlinica-Bibice-Kraków-Wieliczka), (4.07-17-07.1987), kadra: Zdzisław Woźniak, Irena Woźniak, Grzegorz Ławniczak inf. I. Woźniak]

[1988 Obóz Szczepu Harcerskiego z Pyzdr – Gaj. Komendant; Andrzej Michalski inf. S. Przydryga]. [Obóz wędrowny Hufca Słupca „Z biegiem Sanu” (Sanok-Trepcze-Załuż-Rozpucie-Mrzygłód-Końdzie-Dydnica-Nozdrzec), (4.07-18.07.), kadra: Zdzisław Woźniak, Irena Woźniak, Grażyna Nowak inf. I. Woźniak]

[1989 Gaj. Nieobozowa Akcja Letnia inf. S. Przydryga].

[1990 Obóz Hufca Słupca – Gaj. Komendant Zdzisław Woźniak inf. S. Przydryga]