6 czerwca 1948 roku.
Harcerki i harcerze, młodzież od wczesnych godzin rannych ciągnęła na dziedziniec szkolny a za nimi rodzice i obywatele Słupcy aby wziąć udział w niepowtarzalnym dniu -wręczenia sztandarów słupeckim drużynom harcerskim: żeńskiej i męskiej.Uroczystość została przygotowana i przeprowadzona według wcześnie opracowanego scenariusza. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 8:30 dla młodzieży i zaproszonych organizacji. Piętnaście minut później przemarsz kolumny do kościoła i poświęcenie sztandarów. O godzinie 10:00 defilada przed pocztami sztandarowymi i poświęcenie sztandarów a następnie uroczystości na dziedzińcu szkolnym. Przemówienie kierownika szkoły, przemówienia przedstawicieli i władz ZHP. Odczytanie aktu erekcyjnego.1 Okolicznościowe deklamacje młodzieży. Wreszcie bardzo ważny moment przy tego rodzaju imprezach tj. wbijanie gwoździ i wpisywanie do księgi pamiątkowej. Z wpisów wynika, że poparcie moralne i materialne (49500,00 zebrano na sztandary, co w zupełności wystarczyło) dla harcerstwa wyka¬zały wszystkie istniejące w mieście organizacje na czele z OSP oraz liczący się z patriotycznych postaw obywateli miasta. Kierownicy szkół przekazali sztandary komendantom hufca Harcerek i Harcerzy z Konina a Ci z kolei wręczyli drużynowym: Drużynowej I-szej Drużyny Harcerek im. Emilii Plater, drużynowej po próbie Jadwidze Karpińskiej oraz drużynowemu II Drużyny Harcerzy im. Jana III Sobieskiego podharcmistrzowi Janowi Kujawie (stopień zdobył pracując wśród młodzieży polonijnej na obczyźnie). Występy chóru szkolnego pod batutą nauczyciela muzyki p. Stefana Kuźmy zakończyły unikalną uroczystość.

O godz. 20°° wieczorem na dziedzińcu szkolnym odbyło się tradycyjne ognisko.
Udział w uroczystości wzięły władze miasta i licznie zgromadzone społeczeństwo.
Z Konina przybyli: inspektor szkolny p. Wacław Dybczak, Komendantka Hufca Harcerek,
Drużynowa po próbie przewodniczka Helena Białkówna. Komendant Hufca Harcerzy phm. Antoni Studziński. Drużyny zostały wyróżnione przez społeczeństwo najważniejszym symbolem organizacji jakimi były sztandary.

Święto młodości w Słupcy zaszczyciły swoją obecnością trzy drużyny żeńskie i trzy męskie. Dwie drużyny ze szkoły podstawowej, gimnazjum i z handlowki. Wielki był to dzień harcerek i harcerzy w szarych i zielonych mundurkach. W czasie uroczysto przygrywała harcerska orkiestra, która powstała na bazie III Drużyny Harcerzy Jana III Sobieskiego – gimnazjalnej pod batutą Lecha Włodarczyka.

Imprezę przygotowali szczególnie oddani i zaangażowani: instruktorzy słupeccy Jadwiga Karpińska, Stanisław Snaglewski, phm. Jan Kujawa.

W przeddzień uroczystości 26 harcerek złożyło przyrzeczenie ręce Komendantki Hufca Harcerek pwd. Heleny Białkówny.
Podkreślić należy ze funkcję drużynowych od 1945r. pełnili: Stanisław Bruzdowicz. Zygmunt Wiatrowski, Telesfor Ziemski, Ryszard Rąbczewski. W Drużynie przy Szkole Handlowej: Zygmunt Królak a następnie Jan Kujawa, Eugeniusz Wańczyk.
W Drużynie harcerek przy gimnazjum Janina Wiśniewska.

Opracował hm. Władysław Szymański

Słupca, dnia 30 maja 2015r.

[1]  „Działo się w Słupcy (…), gdy Prezydentem Rzeczypospolitej był Ob. Bolesław Bierut, a Marszałkiem Polski gen. Michał Rola Żymierski, Naczelnikiem Harcerzy Roman Kierzkowski hm., a Naczelniczką Harcerek Wiktoria Dewitzowa hm., Komendantem Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy Czesław Karcz phm., a Komendantką Maria Fiedler hm., Komendantem Konińskiego Hufca Harcerzy Antoni Studziński phm., a Komendantką Konińskiego Hufca Harcerek Helena Białkówna pwd. drużynowa po próbie, drużynowym II Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki Jan Kujawa phm., a drużynową I Drużyny Harcerek im. Emilii Plater Jadwiga Karpińska – drużynowa po próbie, kierownikami Szkół Powszechnych Nr 1 i Nr 2 Mieczysław Gieryn i Stefan Kumosa.
/…/ wzmiankowanego odbyło się w kościele parafialnym w Słupcy w obecności przedstawicieli władz państwowych, grona nauczycielskiego, młodzieży szkolnej, rodziców oraz zaproszonych gości uroczyste poświęcenie sztandarów II Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki i I Drużyny Harcerek im. Emilii Plater, przez księdza dziekana Antoniego Suwarta. Sztandary te ufundowane zostały z inicjatywy druhów i druhen obu drużyn i ofiarowane z życzeniem, aby wzywały młodzież do ofiarnej pracy dla Boga i Ojczyzny”.

Widnieje około sto autografów – świadków uroczystości nadania sztandarów – dr. J. Miśkowiak, Białkówna, C. Miśkowiak, Dybczak, Zamiatała, Święcicka, Stefan Beger, Jaworski, Łukaszewski, K. Beger, M. Wolicka, J. Karpińska, Brzuśkiewiczowa, A. Kaluba, J. Gierynkowa, K. Łuzińska, Stefan Kumosa, Laura Kluczyńska, Karol Siwy – patrona PCK, Maria Plewińska, H. Kurka, H. Kalubowa, W. Mroczkiewiczowa, M. Koniński, Wł. Kozłowska, St. Kołodziejski, A. Karpiński, Edmunda Manuszakowa, Patory, Cz. Rutkowska, W. Sypniewski, T. Poniecki, Zofia Gulczyńska, Lucyna Langerowa, L. Sękowski, Edward Sypniewski, I. Węglińska, B. Rdesińska, Karwatowa, Stefan Święcicki, Jadwiga Kluczyńska, Antoni Węgliński, P. Paprzycka, Maria Ławniczak, J. Ulatowski, Diduchówna, Wolski, Kosmalskiego, Z. Grzeszkiewicza, St. Żminkowskiego, F. Zamiatały, Kujawa, Grzeszczak, R. Patorowa, Tadeusz Rdesiński, K. Skwierzyńska, K. Michalska, mgr H. Gawrychowa i L. Gawrych i wielu innych – nieczytelne podpisy.