Cerkiew w Słupcy

Ze strony facebooka Liliany Komorowskiej z domu Zywert. W 1852 roku w Słupcy zorganizowano w wynajętym domu cerkiew dla pracowników Komory Celnej i Straży Granicznej. Według spisu parafia liczyła 725 osób. W roku 1875 z funduszu cerkiewnego została wyasygnowana kwota 20 tys. rubli na budowę cerkwi z prawdziwego zdarzenia. Plac pod budowę został zakupiony w…

Jak to doszło do powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy

Pod datą 19.02.2008 w biuletynie  „Z życia STS-K z 2008”, kronikarz a zrazem wiceprezes Towarzystwa niżej podpisany – zapisał. W Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy odbyła się inauguracja Uniwersytetu Trzeciego  Wieku. A  jak to doszło do uruchomienia . 12.03.2007 roku na wieczorze poetyckim, gdzie swoje wiersze prezentowała Pani Halina Król wiceprezes Władysław Szymański w podsumowaniu …

Wizyta w ratuszu słupeckim w 1787 roku w Słupcy „przyszłego” króla Polski

Książę Stanisław Poniatowski, syn starszego brata Stanisława Augusta króla Polski Kazimierza, odwiedził w 1787 w drodze do Niemiec Słupcę. Książę Stanisław Poniatowski upatrzony przez ówczesnego króla miał w przyszłości zostać królem Polski i wielkim księciem Litwy – Stanisławem III. Odwiedziny miały miejsce jak pisze Marian Brandys w książce „Nieznany Książę Poniatowski” na stronie 55 latem…

Słupeckie cmentarze

Cmentarz Słupecki. Z artykułu – Ojczyzna to ziemia i groby1 „Jeszcze przed II wojną światową Słupca miała kilka cmentarzy: katolicki św. Krzyża przy ul. Cmentarnej, katolicki przy kościele św. Leonarda, cmentarz jeniecki przy ul. Kornackiej (za Smugiem), cmentarz prawosławny przy ul. Szeluty i żydowski przy  Ali Tysiąclecia (na zapleczu byłego MOSiRu). Dzisiaj nie ma już…

Kapliczka słupowa św. Wawrzyńca, dziś kolumna z figurą św. Wawrzyńca

W roku 1927 na placu przed nowo postawionym budynkiem po drugiej stronie sokolni, postawiono wysoką kolumnę zwieńczoną figurą św. Wawrzyńca – patrona fary słupeckiej. [1] Uroczystość odbyła się 10 sierpnia 1927r. z udziałem burmistrza Tadeusza Parysa, wiceburmistrza Stanisława Węglińskiego, radnych magistratu i starostwa oraz mieszkańców Słupcy. Poświęcił kolumnę ks. proboszcz Franciszek Szczygłowski. W 1935r. kolumna…

Z życia Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w 1998 roku

Podstawowe dane o Stowarzyszeniu: a) nazwa: Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne b) data rejestracji: 15.03.1983 roku c) adres: ul. Poznańska 53, 62-400 Słupca d) numer konta bankowego: GBW S.A. O/Konin nr rachunku: 16101120-1137-12012-1-75138-27006-4 e) lokal znajduje się w Muzeum Regionalnym ul. Warszawska 53, telefon grzecznościowy (063) 2752640 f) Celem Stowarzyszenia jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań społeczeństwa przeszłością…

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy w latach 1893 -1993

W Słupcy ochrona przeciwpożarowa zwana „porządkami ogniowymi” była już podczas najazdu krzyżackiego (XIV w.) i „potopu” szwedzkiego (XVII w.). Obostrzona zaś została w XVIII wieku, po tym, jak w mieście wybuchło wiele pożarów, spłonęła zabudowa rynku i ratusz. Zaraz po ukazaniu się ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych (1891) o organizacji OSP w Królestwie Polskim naczelnik powiatu…

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupcy

Pod datą 19.02.2008 w „Z życia STS-K z 2008”, kronikarz a zrazem wiceprezes Towarzystwa Władysław Szymański zapisał. W Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy odbyła się inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A jak doszło do uruchomienia Uniwersytetu? 1. 12.03.2007 roku na wieczorze poetyckim, gdzie swoje wiersze prezentowała Pani Halina Król wiceprezes Władysław Szymański w podsumowaniu powiedział: ……

Żywe kamienie

Słupca XXI wieku Żywe kamienie Osiemnaście lat temu wstecz przyszedł do nas młody człowiek, ks. Hieronim Szczepaniak i wspólnie z nami zbudował kościół. Dziękujemy mu za to. W imieniny Władysława w 1996 roku do budynku przy ulicy Podbipięty 4, tuż obok naszego domu, wprowadzał się młody ksiądz Hieronim Szczepaniak. Moja żona Jadwiga zapytała towarzyszącego mu…

Na malarskich plenerach

Ponad 100 artystów na malarskich plenerach namalowało pod koniec XX wieku i na początku II tysiąclecia, w iskrzących się barwami tęczy obrazach, piękno Ziemi Słupeckiej. Gdybym chciał wymienić tytuły obrazów namalowanych przez artystów profesjonalnych i amatorów uczestników organizowanych przez Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – opowieść ciągnęła by się bardzo długo, bowiem około 400 obrazów powstało przez…