Pod datą 19.02.2008 w „Z życia STS-K z 2008”, kronikarz a zrazem wiceprezes Towarzystwa Władysław Szymański zapisał.

W Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy odbyła się inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

A jak doszło do uruchomienia Uniwersytetu?
1. 12.03.2007 roku na wieczorze poetyckim, gdzie swoje wiersze prezentowała Pani Halina Król wiceprezes Władysław Szymański w podsumowaniu powiedział: … My jako organizacja jesteśmy bardzo zadowolenie z organizacji tego wieczorku. Nie ma w Słupcy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a myślę, że taka instytucja cieszyłaby się popularnością wśród starszego pokolenia. Jeżeli jest w Słupcy ktoś, kto chciałby się zająć powołaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku nasze Towarzystwo chętnie pomoże (co w Kurierze Słupeckim nr 12/214/2007 r. na str. 6 odnotowała w artykule Słupczanie chcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku redaktor Marta Marciniak).

 1. Bardzo Uniwersytetem III wieku zainteresowała się Pani Małgorzata Tomaszewska (członek STS-K od 12.11.2007r.), która podczas cotygodniowych dyżurów poniedziałkowych odbywających się w lokalu Towarzystwa przy ul. Warszawskiej 53, temat podejmowała z prezesem STS-K Janem Maciejem Nowackim.
 2. Na Zebraniach Zarządu Towarzystwa temat Uniwersytetu Trzeciego Wieku wracał wielokrotnie.
 3. 30.05.2007 roku u burmistrza Słupcy Michała Pyrzyka spotkali się: Lidia Ślipierska – przedstawicielka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Jerzy Kowalski (inicjator spotkania) – słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Inowrocławia, Tomasz Garsztka wiceburmistrz, Jan Maciej Nowacki i Władysław Szymański – przedstawiciele STS-K. Tematem spotkania były sprawy dotyczące organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy, na tym spotkaniu zapadły decyzje, że Burmistrz Miasta będzie temat poruszał w rozmowach ze Starostą, by w następnym roku razem uruchomić Uniwersytet.
  1. Zarząd w zorganizowaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku reprezentuje członkini Zarządu STS-K Pani Irena Wojciechowska. Na spotkaniach członkowie Zarządu zaproponowali, by Uniwersytet Trzeciego Wieku został zorganizowany w oparciu o Wyższą Szkołę z Konina.
  2. Zorganizowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku bardzo interesowała się Katarzyna Klemańska (członek STS-K od 15.10.2007 roku), która uczestniczyła w wielu spotkaniach Zarządu, gdzie były omawiane sprawy dotyczące organizacji Uniwersytetu. Zarząd upoważnił Panią Katarzynę Klemańską do rozmów roboczych w Starostwie i Urzędzie Miasta na temat organizacji Uniwersytetu w przyszłym roku kalendarzowym.
  3. Prezes STS-K Jan Maciej Nowacki został poinformowany przez Wiceburmistrza Tomasza Garsztkę, że do współpracy w zorganizowaniu Uniwersytetu został przez władze miasta zaproszony Bronisław Kawa były dyrektor ZSZ w Słupcy, obecnie na emeryturze.
  4. 27.09.2007r. do Michała Pyrzyka Burmistrza Miasta Słupcy i Andrzeja Szymkowiaka Przewodniczącego Rady Miasta Zarząd Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w imieniu swoich członków przesłał deklaracje i zadania, zaproponował aby uwzględnić w planach Miasta na 2008 roku … zorganizowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

A w następnym roku pieśń studencka Alma Mater zabrzmiała w murach Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy, gdyż w lutym (19.02.2008r.) odbył się pierwszy wykład inaugurujący Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupcy.