Ze strony facebooka Liliany Komorowskiej z domu Zywert.

W 1852 roku w Słupcy zorganizowano w wynajętym domu cerkiew dla pracowników Komory Celnej i Straży Granicznej. Według spisu parafia liczyła 725 osób. W roku 1875 z funduszu cerkiewnego została wyasygnowana kwota 20 tys. rubli na budowę cerkwi z prawdziwego zdarzenia. Plac pod budowę został zakupiony w centrum miasta za kwotę 6,5 tys. rubli. Z trzech stron cerkiew okrążały prywatne budynki, od których cerkiew odgrodzona była drewnianym parkanem a od strony czwartej dotykającej centralnego placu wzniesiono żelazne ogrodzenie. Wokół cerkwi wzdłuż granicy działki zasadzono drzewa. Cerkiew zaprojektował architekt Trusow. Była ona kopią cerkwi w Mławie, jednokopułowa z dzwonnicą umieszczoną nad wejściem. Prace budowlane rozpoczęto w 1878 roku. Uroczyste wyświęcenie cerkwi odbyło się 11 maja 1880 roku. Świątynia mieściła 350 osób, chociaż parafia liczyła około tysiąca parafian. Ikonostas do wysokości sklepienia wykonano w drewnie i pomalowano na biały kolor uzupełniając złoceniami. Posadzkę wylano w kwadraty z różnokolorowego cementu, który dawał złudzenie marmurowego. Pozostała w ich posiadaniu do wybuchu I wojny światowej. W niepodległej Polsce cerkiew przekształcono na kościół katolicki i oddana do użytku młodzieży w charakterze kaplicy szkolnej. Ostatecznie rozebrano cerkiew w 1936 roku.

Literatura:

  • Postrojka i osvjaśćenie Slupeckoj cerkvi. ChVEV 1880, s. 192-3; Slovo po slućaju osvjaśćenija chrama v gor. Slupcach, skazannoe Leontiejem, archiepiskopom cholmsko-varśavski11 maja 1880 g. ChVEV 1880, s. 194-5;
  • Żachanović M. prot.: Poezdka archiepiskopa Flaviana, v Kaliśskuju guberniju dlja obozrenija cerkvej 24 ijunja – 1 ijulja 1896 g. ChVEV 1896, s.273-7;
  • Izvlećenie iż otćeta prichodskago bratstva pri Slupeckoj tamożennoj Sv.Nikolaevskoj cerkvi za 1896 g. ChVEV 1898, s.22;
  • Ustrojstvo cerkvi v gor. Stopnice, Keleckoj gubernii (domovaja cerkov v gorodskoj ratusi). ChVEV1902, s.570; ŻUK Aleksander: Pamięć i groby. (Zlokalizowane między Słupcą i wsią Łężec na wschód od wsi Strzałkowo). Przegląd Prawosławny 2004 nr 9, s. 40-41, mapka.;
  • Wszystko co ruskie nie było nam obce Romuald Walczewski
  • Wiadomości Słupeckie, Kwartalnik Społeczno – Kulturalny Nr 3 1990r.
  • Ewa Grześkiewicz, Słupca i powiat słupecki w latach 1919 -1932, Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii, Łódź 2000, s. 35, s. 45.