Wizyta w ratuszu słupeckim w 1787 roku w Słupcy „przyszłego” króla Polski

Książę Stanisław Poniatowski, syn starszego brata Stanisława Augusta króla Polski Kazimierza, odwiedził w 1787 w drodze do Niemiec Słupcę. Książę Stanisław Poniatowski upatrzony przez ówczesnego króla miał w przyszłości zostać królem Polski i wielkim księciem Litwy – Stanisławem III. Odwiedziny miały miejsce jak pisze Marian Brandys w książce „Nieznany Książę Poniatowski” na stronie 55 latem…

Jubileusz 85-lecia urodzin podharcmistrzyni Władysławy Garsztki

Podharcmistrzyni Władysława Garsztka, żona harcmistrza Stanisława Garsztki, założyciela w 2000 roku Kręgu Seniorów ZHP a wcześnie ofiarnego instruktora Hufca ZHP Słupca, matka pwd. Krzysztofa i pwd. Tomasza wiceburmistrza Słupcy, także instruktorów harcerskich, urodziła się 21 styczna 1933 roku w Bratian. W dniu 7 lutego 2018 roku członkowie Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego spotkali się na…