Spotkanie we Wrześni

Spotkanie noworoczne Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej we Wrześni We Wrześni po dwóch latach od wybrania władz wyznaczyła sobie zbiórkę 13 stycznia 2018 roku Wielkopolska Rada Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP. Wraz z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi i gośćmi na spotkaniu w restauracji „Mageritta” było około 110 uczestników. Seniorów z Wielkopolski podejmował…

Krąg i nasi sympatycy na musicalu „Nine” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy w swojej aktywności charakteryzuje się wieloma formami pracy. Skupia się głównie nad realizacją zadań programowych dla Seniorów ZHP ze szczebla GK ZHP jak i władz chorągwianych i hufcowych. Oprócz tych przedsięwzięć inicjuje bardzo różne własne, między innymi organizując życie kulturalne Kręgu. W minionym 2017 roku było ich sporo np. wyjazd…