Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy w swojej aktywności charakteryzuje się wieloma formami pracy. Skupia się głównie nad realizacją zadań programowych dla Seniorów ZHP ze szczebla GK ZHP jak i władz chorągwianych i hufcowych. Oprócz tych przedsięwzięć inicjuje bardzo różne własne, między innymi organizując życie kulturalne Kręgu.

W minionym 2017 roku było ich sporo np. wyjazd do teatru w Łodzi a także koncert gitarowy. Nowy 2018 rok został także zapoczątkowany wydarzeniem kulturalnym. W dniu 27.01.2018 roku 17 – osobowa grupa instruktorów oraz przyjaciół harcerstwa wyjechała  do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Obejrzano musical „Nine”, w której główny bohater Guido odzwierciedla stan swojej duszy, jako wypalonego i wątpiącego w swoją wielkość człowieka, uwikłanego we własne wspomnienia i trudne wybory. Spektakl doskonale oddaje ile powikłań życiowych może zgromadzić człowiek, który dożył zaledwie wieku średniego. Pouczający i wciągający. Uczestniczący w musicalu odnieśli bardzo dobre wrażenia.  Krąg tym razem zasiadł w pierwszym rzędzie Teatru Muzycznego Poznania mając doskonałą oglądalność sceny teatralnej, orkiestry a także mogliśmy „zasmakować” w technicznych efektach specjalnych.

Wyjazd Kręgu upamiętniono na wspólnym grupowym zdjęciu wewnątrz jak i przed głównym wejściem Teatru. Atmosfera wśród uczestników wspaniała. Jak zwyczaj i „obowiązek” harcerski nakazuje, w drodze do i z Poznania całej grupie towarzyszył śpiew naszych pięknych harcerskich piosenek.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w wyjeździe, szczególnie naszym sympatykom, którzy zdecydowali wraz z nami być w Poznaniu.

Na bliższym i dalszym horyzoncie harcerskich wędrówek,  kolejne wyjazdy…

Czuwaj!
hm Stanisław Przydryga

Poznań, dnia 27 stycznia 2018 roku.

P.S. Musical „Nine” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu był grany po raz pierwszy w Polsce.