Szanowny Druhu Władysławie!

Szanowny Druhu Władysławie Przedstawiam prezentację multimedialną w formie filmu ilustrującego XXVI Złaz Seniorów ZHP W Toruniu. Nadmiar materiału fotograficznego i filmowego spowodował przesunięcie w czasie wydania niniejszej płyty. Ten nadmiar wynika także z zaangażowania wielu fotografujących, którzy ofiarowali swoje prace celem wzbogacenia filmu. Zawartość płyty winna wyzwolić pozytywne emocje i budzić wspomnienia, czego serdecznie życzę.…

U Powstańca Wielkopolskiego na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy

Harcmistrz Władysław Szymański i pwd. Joanna Lesiak z Warszawy zapalili w 99. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego na mogile Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy znicz pamięci od Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy. Weteran Powstania Wielkopolskiego, żołnierz Armii „Poznań”, ofiara służby bezpieczeństwa, kombatant z legitymacją numer 0130949. Stanisław Górczyński, rocznik 1901, mąż…

Słupeckie cmentarze

Cmentarz Słupecki. Z artykułu – Ojczyzna to ziemia i groby1 „Jeszcze przed II wojną światową Słupca miała kilka cmentarzy: katolicki św. Krzyża przy ul. Cmentarnej, katolicki przy kościele św. Leonarda, cmentarz jeniecki przy ul. Kornackiej (za Smugiem), cmentarz prawosławny przy ul. Szeluty i żydowski przy  Ali Tysiąclecia (na zapleczu byłego MOSiRu). Dzisiaj nie ma już…

Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1956-1975

Historia Harcerstwa Słupeckiego z lat 1956-1974 Harcerska akcja letnia Hufca ZHP Słupca w latach 1957-1974 Harcerze słupeccy corocznie wyjeżdżali na obozy letnie organizowane przez władze Hufca ZHP w Słupcy, który powstał w 1957 roku. Funkcję Komendanta hufca w latach 1057 -1974 pełnili: Ferdynand Rewers, hm. Kazimierz Gościmski, phm. Janina Skrabucha, hm. Ryszard Rąbczewski, hm. Józef…