Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

14 grudnia 1928

Raport drużyny szkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy za 1928r. [1]

Drużynowym jest Wacław Karpiński z zawodu nauczyciel, lat 21,  II-gi – drugi (wywiadowca). Zastępowi Wilhelm Münch i Edwin Krzyżanowski.

Koło przyjaciół przy drużynie nie istnieje.

Kapelanem drużyny jest ks. Jan Mikusiński a lekarzem Walenty Żurek, lekarz szkolny.

Drużyna liczy 22 druhów. Podzielona jest na dwa zastępy. Jeden wywiadowca i dwóch młodzików z przyrzeczeniem, dziewiętnastu bez stopnia. Do szkoły uczęszcza 21 druhów.

Zbiórki odbywają się w szkole. Cała drużyna odbyła w minionym roku 24 zbiórki drużyny z tego10 w izbie, 10 na boisku, 4 z wycieczką. Zastęp I odbył 30 zvbiórek10 w izbie, 16 na boisku, 4 z krótką wycieczką, Zastęp II odbył 24 zbiórki 8 w izbie, 14 na boisku, 2 z krótką wycieczką.

Drużyna nie posiada własnej biblioteczki. Wartość  inwentarza 330 zł. Do kasy Komendy Hufca w Koninie drużyna wpłaciła w ciągu roku 22 zł. pogłównego.

30 grudnia 1929

[1] Raport roczny wysłany 14 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny szkolnej  im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy założonej  1 kwietnia 1928 roku. Drużyna działa przy Szkole Powszechnej im. Józefa Piłsudskiego.