Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

14 grudnia 1928 

Raport drużyny rzemieślniczej im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach za 1928r. [1]

Drużynowym jest Antoni Narożny z zawodu piekarz, lat 24, wywiadowca. Przybocznym jest Stanisław Parbinowski, wywiadowca lat 24.

Drużyna w 1927 i 1928 była drużyną próbną.

Przy drużynie działa Koło Przyjaciół ZHP, które liczy 12 członków a przewodniczącym Koła jest Bogumił Luke, posterunkowy P.P jest również opiekunem drużyny.

Drużyna liczy 16 druhów. Podzielona jest na dwa zastępy. Jedenastu młodzików z przyrzeczeniem, pięciu bez stopnia. Do szkoły uczęszcza 6 druhów, jeden jest pozaszkolnym, w wieku zarobkującym (17-21 lat) jest 2 druhów. Pozostali 8 to młodzież pozaszkolna miejska.

Zbiórki odbywają się w izbie przy ul. Kaliskiej. Cała drużyna odbyła w minionym roku 52 zbiórki z tego 30 w izbie, 29 na boisku, 2 z wycieczką z nocowaniem.

Drużyna posiada własną biblioteczkę, w której jest książek harcerskich 10. Całkowity dochód rocznym wyniósł 165 zł. Wartość inwentarz w drużynie jest na kwotę 1150 zł.

 

[1] Raport roczny wysłany 14 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny rzemieślniczej  im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach założona  29 kwietnia 1923 roku.