Dziękujemy za zaproszenie przez Zuchów i Harcerzy ze I Szczepu Harcerskiego ze Słupcy i drużynowej  2 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki Druhnie Oli Goss do udziału w dniu 10.11.2018r.  w Grze Miejskiej „Zawsze była, będzie, jest…” – w Stulecie Niepodległości Polski.

Czuwaj!
Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy
harcmistrz Władysław Szymański
Słupca 10.11.2018r.