2018.11.10 (sobota) W auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Seminarium Duchownego w Gnieźnie od godzinny 10:00 rozpoczęło się spotkanie członków Stowarzyszenia „Dzieła Biblijnego” Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Powitał obecnych ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa, Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Krótko złożył sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za miniony rok.

Referaty związane z rokiem liturgicznym „Jesteśmy napełniani Duchem Świętym” wygłosili: ks. prof. US dr hab. Cezary Korca że Szczecina i o. prof. dr hab. Adam Sikora z WT UAM z Poznania. Padły pytania a także krótkie świadectwa.

O godzinie 12:30 w kaplicy pw. Jezusa Mistrza Apostołów w intencji Członków Stowarzyszenia, licznie przybyłych do Gniezna, była celebrowana Msza święta. Po wspólnym posiłku i kuluarowych rozmowach wróciliśmy do naszych domów.

Uczestnik spotkania hm. Władysław Szymański
Komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy