Urodziła się 27 lutego 1942 i roku w Wierzbnie, córka Czerniaków: Jana i Ma­rianny z domu Rojek. Zmarła 30 czerwca 2019 roku.

Do harcerstwa wstąpiła w Szkole Podstawowej w Słupcy w VI kla­sie i była w drużynie  przyboczną. W Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy – na­jeżała do drużyny starszoharcerskiej.  W Szkole Podstawowej w Wólce – zorgani­zowała drużynę harcerską a  w Szkołach Podstawowych w: Cieninie Zabornym i Wacławowie gromady zuchowe. Opiekun drużyny harcerskiej w Szkole Podstawowej w Jaroszynie.

Jako harcmistrzyni – pełniła funkcję drużynowej  na letnich obozach harcerskich – między innymi w Czeszewie, Suścu, Mikorzynie a także na zimowiskach organizowanych przez Hufiec ZHP  ze Słupcy. Namiestnik zuchowy w Hufcu ZHP Słupca a także  członek komisji hufca na stopień organizatora i przewodnika R. L.9/71 komendanta chorągwi Wielkopolskiej.

25 maja 2000 roku była współzałożycielem Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

Nauczycielka, polonistka, ofiarna działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zdzisława Kazimiera Gorczyń­ska z Czerniaków – żona hm. Władysława Tadeusza Górczyńskiego, matka: Adama Marcina – ur.1972, pwd. Błażeja Jana – ur. 1974, Wiktora Sta­nisława – ur. 1976; wyróżniona  nagrodami: dyrektora, kura­tora i jubileuszowymi; uhonorowa­na: Złotym Krzyżem Zasługi – 1981, Złotą Odznaką ZNP -1994, Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 1996.

Spoczęła na słupeckim cmentarzu parafialnym św. Krzyża.

Cześć Jej  Pamięci!

 

Harcmistrz Władysław Szymański, komendant Kręgu ZHP w Słupcy