W Skulsku, małej gminie pod Koninem jest jedyne w Polsce Mauzoleum Pamięci Harcerstwa. Poświęcone jest pamięci szczególnie zasłużonych dla harcerstwa instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę.

W 2000r. Skulskie Mauzoleum podniesione zostało do rangi Mauzoleum Pamięci Harcerstwa, pierwszego w Polsce, jedynego w Europie symbolu i pomostu łączącego historię z teraźniejszością. Tradycją tego miejsca stały się Patronalne Dni Skupienia w Skulsku, które odbywają się co roku w drugą sobotę czerwca.

Znajdują się tu w Muzeum epitafiki zasłużonych dla harcerstwa instruktorów.

hm. Władysław Szymański