Fundatorzy proporca  – członkowie Kręgu Starszyzny Harcerskiej im. hm. Henryka Mazurkiewicza z Mogilna, Hufiec ZHP Mogilno, Chorągiew ZHP  Kujawsko – Pomorska, zaprosili mój Krąg 17 września 2019 w Gołąbkach na uroczystości wręczenia w Dąbrowie proporca dla Kręgu Starszyzny ZHP z Mogilna.

Szczególna zbiórka rozpoczęła się w kościele NMP Królowej Polski o godzinie 16:00 Mszą św. celebrowaną przez ks. pwd. Wojciecha Orzechowskiego, diecezjalnego duszpasterz harcerstwa z Gniezna.

Na Mszy został zainaugurował kolejny rok harcerski. Na zakończanie Mszy tuż przed zaśpiewaniem „Modlitwy Harcerskiej” celebrans ks. pwd. Wojciech Orzechowski powiedział „dzielcie się swym doświadczeniem życiowym, dzielcie się swą mądrością w zastępach, gromadach zuchowych, drużynach harcerskich – wszędzie tam, gdzie tylko możecie”.

Świadkami ważnego wydarzenia były reprezentacje Kręgów Seniorów ZHP ze swoimi komendantami z Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Trzemeszna, Słupcy, Wągrowca i 10 DH im. Adama Mickiewicza z Dąbrowy wraz  z drużynową Druhną phm. Lucyną. Także wójt Marcin Barczykowski, Radna Powiatowa Agnieszka Ziółkowska i Komendant Wspólnoty Skulskiej ZHP phm. Jerzy Lipiński.

Uroczystość rozpoczął Druh Władysław Domagalski. Wydał komendę do Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Dalej o historii Kręgu mówi hm. Stanisław Jasiński.

Nastąpił ceremoniał przekazania proporca a potem niesiony przez pwd. Pawła Domagalskiego defilował na sali wzdłuż na baczność stojących seniorów, by dumnie  w honorowym dziś miejscu prezentować swój wygląd w świetlicy w Dąbrowie.

Goście –  radna powiatowa, Seniorzy Harcerscy z Janowca Wielkopolskiego, Komendanci Kręgów ze Słupca, i z Kręgu Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. hm. Leona Niewiadomskiego  złożyli gratulacje, życzenia i pozdrowienia.
Przemawiał wójt Marcin Barczykowski. Między innymi powiedział: „Cieszę się, że to wydarzenie, szczególne, jest na terenie gminy Dąbrowa”.

Komendant kręgu hm. Stanisław Jasiński podziękował za ufundowany proporzec  i powiedział  „Będziemy jeszcze więcej pracować, ale już pod dziś otrzymanym proporcem na rzecz naszej organizacji Związku Harcerstwa Polskiego”, dodał  „jestem pod wrażeniem homilii wygłoszonej dziś na rozpoczęcie roku harcerskiego przez ks. pwd. Wojciecha Orzechowskiego”.

Śpiew prowadziła Pani Ewa. Pięknym altem proponowała piosenki ze śpiewnika, który wcześnie organizatorzy zbiórki przygotowali i wręczyli uczestnikom. Miłym wydarzeniem było „Sto lat” zaśpiewane phm. Danucie Druhowi Gordlanowi Kuss, którzy dziś obchodzili 50 lat ślubu i w godzinach dopołudniowych byli uhonorowani „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie” przez wójta.

Na stoliku obok 5 kronik prowadzonych przez Druhnę Halinę Szymańską zaświadczało o bogatej działalności Kręgu Starszyzny z Mogilna.

Na stołach pojawił się posiłek zafundowany przez wójta Dąbrowy, tradycyjna harcerska grochówka, drożdżówka i kiełbasa na ciepło, kawa i herbata.

Wieczorem po tradycyjnym kręgu zakończyliśmy zbiórkę.

Czuwaj!

Świadek doniosłego wydarzenia
hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy,
Hufiec ZHP Konin, Chorągiew ZHP Wielkopolska

 

Słupca – Dąbrowa dnia 25.09.2019 roku.