Szczególnie zasłużeni dla Polskiego Harcerstwa W Święto Zmarłych zapalmy znicze w „Mauzoleum Pamięci Harcerstwa” w Skulsk,  poświęconego harcerzom, którzy odeszli na wieczną wartę.

W Skulsku, małej gminie pod Koninem jest jedyne w Polsce „Mauzoleum Pamięci Harcerstwa”. Poświęcone jest szczególnie zasłużonym dla harcerstwa instruktorom, którzy odeszli na wieczną wartę.

W 2000r. Skulskie Mauzoleum podniesione zostało do rangi „Mauzoleum Pamięci Harcerstwa”, pierwszego w Polsce, jedynego w Europie, symbolu i pomostu łączącego historię z teraźniejszością. Tradycją tego miejsca stały się „Patronalne Dni Skupienia w Skulsku”, które odbywają się co roku w drugą sobotę czerwca a są organizowane przez Wspólnotę Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego. Wspólnota seniorów jest Ogólnopolskim Ruchem Programowo-Metodycznym mającym siedzibę na ternie Hufca ZHP Konin.

Znajdują się tu w Mauzoleum w kaplicy upamiętniającej objawienie się „Matki Bożej Bolesnej” epitafiki zasłużonych dla harcerstwa instruktorów.

Co roku Kapituła Wspólnoty Skulskiej podejmuje decyzje upamiętnienia zmarłych harcerek i harcerzy szczególnie zasłużonych dla Związku Harcerstwa Polskiego w oparciu o:

„Zasady regulujące nadawanie uhonorowań, tabliczek epitafijnych, zasłużonym harcerkom i harcerzom, którzy odeszli na wieczną wartę, umieszczenia portretów księży kapelanów, oraz urn z miejsc pamięci narodowej”.

Już kolejny rok  na początku czerwca 2019 podczas  Patronalnego Dnia Skupienia w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej  przed Mauzoleum Pamięci Harcerstwa Przewodniczący Kapituły hm. Paweł Napieralski odczytał decyzję Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP o umieszczeniu w Mauzoleum 45 tabliczek epitafijnych zmarłych druhów, tablicy zbiorowej pamięci 23 harcerek z 15 Drużyny Harcerek „Mała Piętnastka” i 2 mieszkanek Gardno – wielkiej tragedii na Jeziorze Gardno w dniu 18.07.1948r. oraz tablicy w 100 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – „Cześć pamięci skautom walczącym o wolność Polski, poległym w Powstaniu Wielkopolskim”.

Obecnie w Mauzoleum znajduje się około 600 tabliczek epitafijnych, portrety księży kapelanów, urny z miejsc szczególnej pamięci narodowej.

Z byłego Hufca ZHP Słupca w Mauzoleum znajduje się 10 tabliczek epitafijnych zasłużonych dla harcerstwa instruktorów: hm. Marii Cwudzińskiej,  phm. Antoniego Dobersztyna, hm. Stanisława Garsztki, hm. Januarego Jasińskiego, hm. Stanisława Snaglewskiego, hm. Józefa Kwitowskiego, hm. Jadwigi Karpińskiej, hm. Jadwigi Szymańskiej,  phm. Krystyny Szulczyńskiej-Ulatowskiej, hm. Ryszarda Rąbczewskiego.

Pamiętajmy i w Dzień Wszystkich Świętych zapalmy znicze pamięci na cmentarzach – tam gdzie zostali pochowani wybitni harcerze,  szczególnie zasłużeni dla harcerstwa instruktorzy. Niech pamięć o nich trwa.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański
Słupca – w przeddzień Święta Zmarłych 2019 roku

Z byłego Hufca ZHP Słupca w Mauzoleum
w Skulsku znajduje się 10 tabliczek epitafijnych
zasłużonych dla harcerstwa instruktorów:

 1. Marii Cwudzińskiej,
  phm. Antoniego Dobersztyna,
  hm. Stanisława Garsztki,
  hm. Januarego Jasińskiego,
  hm. Stanisława Snaglewskiego,
  hm. Józefa Kwitowskiego,
  hm. Jadwigi Karpińskiej,
  hm. Jadwigi Szymańskiej,
  phm. Krystyny Szulczyńskiej-Ulatowskiej,
  hm. Ryszarda Rąbczewskiego.