Komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy w dniu 14 listopada złożył wizytę w Zagórowie harcmistrzyni Krystynie Przydrdze, która 30 października 2019 roku obchodziła Jubileusz 70-lecia urodzin.

Z upoważnienia Członków Kręgu Seniorów ze Słupcy wręczył Jubilatce dyplom wraz z życzeniami „Najlepsze i najserdeczniejsze życzenia, wiele lat w zdrowiu oraz harcerskiej pogody ducha z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin” .

Harcmistrzyni Krystyna Przydryga jest instruktorem harcerskim od 50 lat. A do harcerstwa wstąpiła w 1960 roku w Trąbcznie. Działalność instruktorską prowadziła  najpierw w Hufcu ZHP Słupca a potem w Hufcu ZHP Zagórów. W latach 1969-1984 prowadziła drużynę harcerską przy Szkole Podstawowej w Trąbczynie. Za rok harcerski 1982-1983 drużyna harcerska im. Tadeusza Kościuszki zdobyła tytuł Drużyny Sztandarowej Hufca ZHP Zagórów po czym brała drużyna udział w zlocie chorągwianym.

Od  1 września 1984 roku przyjęła funkcję drużynowej 5 Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Puławskiego przy Szkole Podstawowej w Zagórowie. W czasie harcerskiej akcji letniej organizowała z drużyną biwaki. W okresach ferii zimowych brała udział w szkoleniu funkcyjnych.

O 1982 roku do 1989 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji i Stopni przy Hufcu ZHP Zagórów.
Hm. Krystyna Przydryga posiada „Honorową Odznakę za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP”, „Srebrny Krzyż Zasługi”.

Za swoją zaangażowaną i uczciwą działalność zjednała sobie uznanie wśród kadry instruktorskiej i szacunek młodzieży.

Obecnie jest członkiem Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

hm.Władysław Szymański