W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbył się 19 października XII Archidiecezjalny Dzień Biblijny z udziałem członków i sympatyków Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w naszej archidiecezji. Tematyka nawiązywała do trwającego roku duszpasterskiego poświęconego Duchowi Świętemu.

Coroczne spotkanie otworzył moderator Dzieła, biblista, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, który zanim oddał głos prelegentom, podsumował bieżącą aktywność stowarzyszenia. W mijającym roku – jak poinformował – kontynuowano m.in. katechezy biblijne, które raz w miesiącu odbywały się w parafii w Długiej Goślinie. We współpracy z Dziełem zorganizowane zostały także dwie pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz pielgrzymka do Włoch. Konferencje biblijne prowadzone były także gościnnie w ramach gnieźnieńskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku. Moderator Dzieła Biblijnego przypomniał także, że decyzją papieża Franciszka w trzecią niedzielę zwykłą (w styczniu) w całym Kościele obchodzona będzie Niedziela Biblijna, a więc dzień, który w Kościele w Polsce obchodzony jest od kilku lat. „Dzieło Biblijne nie podjęło jeszcze decyzji, czy zmieni termin na ogólnokościelny, czy pozostaniemy przy terminie dotychczasowym, a więc trzeciej niedzieli wielkanocnej” – poinformował ks. Podeszwa. Zwrócił też uwagę na zachętę i docenienie przez Ojca Świętego wszelkich inicjatyw biblijnych podejmowanych w parafiach i lokalnych społecznościach.

Uczestnicy spotkania wysłuchali też dwóch konferencji. Ksiądz dr hab. Adam Kubiś z Wydziału Teologicznego KUL wyjaśnił pojęcie theosis (przebóstwienia) czyli powołania do życia w Duchu Świętym w perspektywie biblijnej, przechodząc od normatywnego, starotestamentalnego spojrzenia na przykazania i relację z Bogiem do nowości chrześcijaństwa, które – jak podkreślił – zrealizowało to, na co czekał Stary Testament. Drugą prelekcję wygłosił biblista archidiecezji gnieźnieńskiej ks. mgr lic. Tomasz Krzysztofiak z gnieźnieńskiego PWSD, który przybliżył słuchaczom, czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu i dlaczego nie może zostać odpuszczone. Podczas spotkania był też czas na dyskusję i pytania dodatkowe do prelegentów. Spotkanie zakończyła Msza święta i wspólny obiad.

  1. Kruszyk KAI
    Fot. hm W. Szymański

Strona internetowa [ z 20.10.2019 http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/gniezno_xii_dzien_biblijny_.html]

W spotkaniu na zaproszenie ks. prof. UAM dra hab. Pawła Podeszwy uczestniczył hm. Władysław Szymański Komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy