Jaki ja tam „Niezwyczajny”!

Jaki ja tam „Niezwyczajny”, po prostu instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, który chce by pokolenia które przyjdą po mnie mogły patrzeć śmiało w przyszłość, a życzę im prostego i plastycznego dziecięcego świata. I powtarzam za Jean – Paulem Sartre „Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze i czyńmy dobro nie czekając na okazje szczególne”.

Otrzymałem od phm. Marianny Kłos, członkini komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP esemesa – „Serdecznie zapraszamy na Galę Niezwyczajni Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, która odbędzie się 1 lutego br. o godzinie 18.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania”.

Bardzo miłe zaproszenie. Pojechałem. I znalazłem się w gronie bardzo wielu nominatów. Ja – nominat – z Hufca ZHP Konin z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP do ogólnopolskiego plebiscytu instruktorskiego „Niezwyczajni 2018” w kategorii „Harcerska służba”

Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński  wyróżniał w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania „Aktami nominacji” wspaniałych „Niezwyczajnych”.

Wcześnie prowadzący galę, krótko charakteryzowali osiągnięcia nominowanych.

Mile zaskoczony byłem opowieścią o mnie prezentowaną przez dwoje młodych konferansjerów harcerskich. W cichości zastanawiałem się skąd aż tyle o mnie! Wsłuchiwałem się i w myślach wracałem do tamtych pięknych czasów z mojego życia w harcerstwie: młoda instruktorka tak opowiadała;

Druh Władysław jest harcerzem od ponad 70 lat. Swoją instruktorską służbę pełni od 1960 roku.

W czasie studiów prowadził Akademicki Szczep „Żaczek” w Poznaniu przy Studium Nauczycielskim nr 1 w Hufcu Poznań Jeżyce.Harcerską służbę pełnił na wielu polach, był Komendantem Hufca ZHP Słupca, przewodniczący w wielu kadencjach Komisji Rewizyjnej Hufca Słupca, wielu kadencjach Komisji Rewizyjnej Chorągwi Konińskiej i zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wielkopolskiej. Delegat na Zjazdy Zwyczajne i Nadzwyczajne ZHP. Członek dwóch kadencji Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku Harcerstwa Polskiego.

Jako drużynowy i komendant był organizatorem wielu Harcerskich Akcji Letnich. Pełnił także na obozach funkcje oboźnego, kwatermistrza instruktora szkoleniowego na kursach organizowanych przez Chorągiew Wielkopolską ZHP dla komendantów hufców. Organizator bardzo wielu akcji programowych i akcji nieobozowego lata.

Druh Władysław swoją pasją do sztuki dzieli się już od wielu lat. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i relacji życia swojego regionu. Cały czas aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności . 

Aktywnie włącza się w działania Wspólnoty Skulskiej ZHP i Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów. Obecnie komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.

Laudacje wygłaszane o nominatach, które z uwagą wysłuchiwałem pokazywały piękny obraz pracy dla innych przez instruktorów – teraz nominatów – Związku Harcerstwa Polskiego. Byłem dumny, że znalazłem się w tak wyśmienitym towarzystwie harcerzy z Wielkopolski.

Czuwaj!  hm. Władek Szymański ze Słupcy
– jeden z nominatów Gali Niezwyczajni Chorągwi Wielkopolskiej ZHP