1. rocznica śmierci Druha Andrzeja Małkowskiego

Dziękuję za zaproszenie mnie przez Druhny hm. Marię Główczyńską – komendantkę I Szczep Harcerskiego im. Janusza Korczaka i Olę Goss z okazji Dnia Myśli Braterskiej na biwak zuchów i harcerzy z I Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka w Słupcy – Hufiec ZHP Konin, który odbył się w dniach 8 i 9 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy.

Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie gawędy o ustanowieniu Dnia Myśli Braterskiej, którego idea zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 w Stanach Zjednoczonych i ogarnęła skautów z całego świata, o sir Robercie Baden-Powellu, który wpadł w czasie wojny burskiej w latach 1899–1902 podczas oblężenia twierdzy Mafeking na genialny pomysł stworzenia organizacji skautingowej.

O Andrzeju Małkowskim i Oldze Drachonowskiej-Małkowskiej, którzy ideę skautingu przenieśli na ziemie polskie.

Dziękuję za bardzo ciekawe pytania, jakimi obdarzyliście mnie podczas naszego harcerskiego spotkania.

Po harcersku pozdrawiam Was Zuchy, Harcerze, Wędrownicy z I Szczepu ze Słupcy.
Czuwaj!
hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Słupca, dnia 9.02.2019r.

Post Scriptum

100 rocznica śmierci Druha Andrzeja Małkowskiego

„Wysłany w misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie do generała Lucjana Żeligowskiego. Francuski, 4300-tonowy statek „Chaouia”, na którym druh Andrzej Małkowski płynął na Morze Czarne, zatonął na minie nocą 15/16.01.1919 w Cieśninie Messyńskiej, na pozycji 38° 18’N, 15° 41’E, płynąc z Marseille do Batumi; katastrofa pociągnęła za sobą 476 ofiar. Minę postawił w dniu 3 października 1918 roku niemiecki okręt podwodny UC 53 (d-ca Erich Gerth)”.