Podziękowanie

Rok Jubileuszu 20-lecia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy dobiega końca Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy powstał w 2000 roku dzięki wielu zaangażowanym słupeckim instruktorom – seniorom harcerskim i przez miniony okres prowadził systematycznie działalność dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego. Rok 2020 Jubileuszowy był rokiem 20-lecia założenia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. W 2020…

Życzenia od przyjaciół na Boże Narodzenie 2020

Życzenia od przyjaciół na Boże Narodzenie 2020 roku Od Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP http://www.starszyzna.zhp.pl/index.php?act=article&id=4333,1,1 Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2020 Święta Bożego Narodzenia roku 2020 przejdą do historii jako wyjątkowe i smutne. Nikt się tego nie spodziewał. Jednak zaradni harcerze i nasi seniorzy, muszą zmierzyć się z tą niedogodnością losu. Przecież nie jedne…