Rok Jubileuszu 20-lecia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy dobiega końca

Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy powstał w 2000 roku dzięki wielu zaangażowanym słupeckim instruktorom – seniorom harcerskim i przez miniony okres prowadził systematycznie działalność dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego.

Rok 2020 Jubileuszowy był rokiem 20-lecia założenia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. W 2020 roku za oknami naszych domów a często i w środku panował „koronawirus”. Pandemia nie pozwoliła na zbiórki harcerskie, czy udział członków Kręgu w spotkaniach. Jubileusz obchodziliśmy skromnie – często spotykając się na zbiórka w tzw. medialnym przekazie.

Zaplanowaliśmy, że ufundujemy na 25 maja 2020 proporzec kręgu i w rocznicę założenia kręgu wręczymy go a także  pierwsze Medale Kręgu i wydamy „Monografię ”. Dzięki wielkiej mobilizacji naszych członków, dzięki przyjaciołom, patronom, władzom harcerskim, samorządowym – w grudniu 2020 roku możemy po harcersku „zameldować” – przyjęte zadania wykonaliśmy.

Za ogromne zaangażowanie  w realizacji małych i dużych celów należą się podziękowania wszystkim członkom Kręgu. Wielkie i życzliwe wsparcie przyjaciół Kręgu powodowało, że w tych trudnych czasach i trudnym roku, systematycznie jak „syzyf” zdążaliśmy do wypełnienia i zrealizowania przyjętych zadań.

Dziękujemy tym, którzy wspierali nas radami, dobrym słowem – życzliwym, nieraz „uśmiechem”. Dziękujemy za wsparcie finansowe. A pomoc otrzymaliśmy od:
hm. Marii i hm.Wojciecha Boruszaków, członków Kręgu, Pani Lidii Dobersztyn, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego ze Słupcy, Pana Jerzego Hawryluka, Kierownika Miejskiego Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Słupcy, Pana Marcina Kominkiewicza, Dyrektora Konspol-Holding w Słupcy, pwd. Joanny Lesiak, z Biblioteki Narodowej w Warszawie, byłej instruktorki harcerskiej Hufca ZHP Słupca, phm. Elżbiety Żmyłkowskiej-Lik i pwd. Andrzeja Lik z Poznania, pwd. Haliny Miętkiewicz, i pwd. Stefana Miętkiewicza, członków Kręgu. Pana Jana Macieja Nowackiego, byłego Dyrektora Banku Spółdzielczego w Słupcy, hm. Jędrzeja Józefa Pietrowicza, byłego komendanta Hufca ZHP w Słupcy, Pani Magdaleny Plesińskiej prowadzącej Biuro  Rachunkowe Tax w Słupcy, Pani Elżbiety Rąbczewskiej z Wrześni, Druha Heliodora Rucińskiego z Trzemeszna, pwd. Katarzyny Beaty Rybickiej, byłej instruktorki harcerskiej z Hufca ZHP Słupca, Pani Moniki Sobczak, Dyrektora Konspol Holding w Słupcy, pwd. Suszki – Golak Magdaleny, nauczycielki historii ze Słupcy, hm. Szymańskiego Władysława, komendanta kręgu w Słupcy, phm. Małgorzaty skarbnika Kręgu  i hm. Andrzeja Wolskich zastępcy komendanta Kręgu, phm. Ireny i hm. Zdzisława Woźniak, członków Kręgu.

Dziękujemy za wsparcie medialne Naczelnemu Redaktorowi „Gazety Słupeckiej” Władysławowi Filipczakowi, za zaangażowanie się w pomoc finansową hm. Hannie Chodorowskiej z Jarocina, za pomoc merytoryczną i finansową Komendantowi Hufca ZHP z Konina hm. Michałowi Kałużnemu, Burmistrzowi Słupcy Michałowi Pyrzykowi i za wsparcie Staroście Słupeckiemu Jackowi Bartkowiakowi. Dziękujemy za informowanie o ubieganiu się o proporzec kręgu  hm. Pawłowi Napieralskiemu, który w miesięczniku internetowym „Senior” i informował o realizacji zadań przez Krąg w Jubileuszowym Roku na i hm. Irenie Pawletko, która na stronie internetowej Starszyzny i Seniorów Głównej Kwatery ZHP ,zamieszczała liczne nasze artykuły.

Naszym patronom, przyjacielem łączymy harcerski szacunek i pozdrawiamy.
Czuwaj!

W imieniu Członków Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy hm. hm.Władysław Szymański, komendant Kręgu

Słupca, dnia 15 grudnia 2020 roku