Phm. Janina Skrabucha z domu Kordylewska urodziła się 10.06.1933 r. w Lasku (powiat poznański).  Zmarła w Koninie 28 lutego 2020 roku. W czasie II wojny światowej przeprowadziła się wraz z rodzicami i rodzeństwem z Konina do Słupcy.

Szkołę Podstawową ukończyła w Słupcy, następnie Liceum Pedagogiczne w Krotoszynie. W Poznaniu z kolei Studium Nauczycielskie (kierunek geografia i wychowanie fizyczne). Była również nauczycielką nauczania początkowego

Pracę zawodową rozpoczęła w Strzałkowie. Pracowała także w Cieninie Kościelnym, Komendzie Hufca ZHP w Słupcy, Szkole Podstawowej nr 2 w Słupcy, w Gosławicach potem w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie. Najdłużej w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie, skąd przeszła na emeryturę.

W latach 1957 – 1974 była trzecim Komendantem Hufca: po Ferdynandzie Rewersie, hm. Kazimierzu Gościmskim, phm. Janina Skrabucha (1959), a przed hm. Ryszardem Rąbczewskim, hm. Józefem Kwitowskim,  hm. Władysławem Szymańskim.

W 1958 na obozie letnim w Mieczownicy pełniła funkcję skarbnika.

15.06.58 otwarcie próby na podharcmistrza R. L.6/58 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, zaliczono służbę instruktorską za 1957/58 R.L. 5/59 przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskie.

Mianowana zastępcą Komendanta Hufca  R. L. 6/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Mianowana Komendantem Hufca Słupca. R. L. 9/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Mianowana członkiem sztabu „Wieś” R. L. 10/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Zwolniona z funkcji zastępcy Komendanta Hufca w Słupcy R. L. 11/59  Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej

Główna Kwatera Harcerska  R. L. 12./59 z 1.04.1959 przyznała stopień phm. R. L. 7/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Zaliczono służbę instruktorską za 1958/59 R. L. 13/59 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Zwolniona na własną prośbę z funkcji Komendanta Hufca w Słupcy R. L. 7/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Zaliczono służbę instruktorską za 1960/61 R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Śp. Janina Skrabucha całe swoje życie zawodowe poświęciła pracy z dziećmi w szkole.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi (1975r.), Nagrodę Kuratora Oświaty (1976r.), Odznakę Honorowa za Zasługi dla Miasta Konina (1977r.), Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Konińskiego (1979r.), Odznakę Przyjaciel Dziecka (1979r.), Odznakę za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP (1979r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983r.).
Została pochowana na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy. Niech spoczywa w pokoju!

Opracował  hm. Władysław Szymański

Słupca, dnia 19 marca 2020 roku

Żródła:
-Gazeta Słupecka nr 12 z 17 marca 2020 roku
-archiwum własne