Związek Harcerstwa Polskiego      Słupca, dn. 15.03.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 1/2020

Warszawa, 11 marca 2020r.

COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów,  przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca.

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odprawy i spotkania zespołów, które mogą odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (on-line), powinny odbyć się w takiej formie.

Udział jednostek organizacyjnych i przedstawicieli ZHP w zagranicznych spotkaniach międzynarodowych zostaje zawieszony także do końca marca br. W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych po 1 kwietnia br. należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (wza@zhp.pl) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi a komendy chorągwi z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń Głównej Kwatery ZHP.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

Czuwaj!

ANNA NOWOSAD
Naczelniczka Z H P

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 1/2019 z dnia 31.01.2020r.

1.Zarządzenia i informacje

1.2.Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych hufca na dzień 31.12.2019r.

 Lp Nazwa jednostki Komendant Liczba czł.
2 Harcerski Krąg Senioró w  Słupcy Hm. Władysław Szymański  17/19

 

 

1.1.2

 

 Lp  Stopień  Imię i nazwisko  Funkcja
 23  hm. Władysław Szymański Komendant Harcerskiego
Kręgu Seniorów w Słupcy
27 hm  Andrzej Wolski Członek Kapituły Wspólnoty Seniorów ZHP
 Instruktorzy, seniorzy, starszyzna z przydziałem do hufca
Lp Stopień, imię i nazwisko Krąg Pełni funkcję statutową
22 hm. Maria Boruszak HKS w Słupca
23 hm. Wojciech Boruszak HKS w Słupca
24 hm. Edmund Głogowski HKS w Słupca
25 hm. Krystyna Górczyńska HKS w Słupca
26 hm. Eugeniusz Krajewski HKS w Słupca
27 hm. Krystyna Przydryga HKS w Słupca
28 hm. Stanisław Przydryga HKS w Słupca
29 hm. Władysław Szymański HKS w Słupca   tak
30 hm. Andrzej Wolski HKS w Słupca   tak
31 hm. Zdzisław Woźniak HKS w Słupca
32 phm. Władysława Garsztka HKS w Słupca
33 phm. Małgorzata Wolska HKS w Słupca
34 phm. Irena Woźniak HKS w Słupca
35 phm. Grażyna Woźniak HKS w Słupca
36 pwd. Halina Miętkiewicz HKS w Słupca
37 pwd. Stefan Miętkiewicz HKS w Słupca
38 pwd. Tadeusz Niemczewski HKS w Słupca
39 pwd. Krzysztof Rewers HKS w Słupca
40 pwd. Maria Woźniak HKS w Słupca

 

Czuwaj!!
Michał Kałużny

5.Nagrody i wyróżnienia

5.2. Wyróżnienia

Składam gratulacje hm. Edmundowi Głogowskiemu w związku z uhonorowaniem dyplomem z okazji 90-urodzin przez Naczelniczkę ZHP hm. Annę Nowosad i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdana Radysa.

5.3. Podziękowanie

Dziękuję członkom Kręgu za udział w ostatniej drodze śp. harcmistrzyni Aliny Główczyńskiej (30.12.2019).

Dziękuję za prowadzenie w roku 2019 dokumentacji finansowej Kręgu przez phm. M. Wolską i protokółowania zbiórek przez hm. E. Krajewskiego.

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez hm. E Krajewskiego, hm. S. Przydrygę na spotkaniu noworocznym (11.01.2020) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Mielnicy Wielkiej.

Dziękuję za przygotowanie widokówki z okazji 22 lutego – DMB, Dnia Kobiet i Świąt Wielkanocnych hm. A. Wolskiemu.

Dziękuję za przygotowanie organizacyjne zbiórki uroczystej z okazji Dnia kobiet (11.03.2020) hm. W. Boruszakowi, hm. A. Wolskiemu, hm. Z. Woźniakowi.

Komendant Kręgu zapalił znicz pamięci na grobie Powstańca Wielkopolskiego Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu parafialnym w Słupcy (27.12.2019), brał udział w spotkaniu noworocznym (11.01.2020) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Mielnicy Wielkiej, w zbiórce noworocznej Kręgu Starszyzny „Bezimienni” w Gnieźnie. (26.01.2019). Opracował Kronikę Kręgu za 2020 roku

Czuwaj! hm. Władysław Szymański