Na zaproszenie phm. Ireneusza Kasprzyka uczestniczyłem w wieczorze wspomnień o udziale Trzemesznian w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.

W słoneczna pogodę 18 września 2018 roku wyruszyłem ze Słupcy do Gołąbek niedaleko Trzemeszna. Popołudniową zbiórkę Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej rozpoczął o 15;00 phm. Ireneusz Kasprzyk. Powitał przybyłych seniorów harcerskich z Gniezna, Mogilna, Słupcy na czele z komendantami Kręgów Seniorów ZHP. W imieniu seniorów powitał zastępcę Burmistrza Trzemeszna Dariusza Jankowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Sławomira Peno.

Zaszczycili zbiórkę: zastępca Ogólnopolskiego Ruchu – Wspólny Skulskiej ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego phm. Jerzy Lipiński, komendantka Hufca ZHP Mogilno hm. Barbara Bultrowicz, komendantka Hufca ZHP Trzemeszno hm. Stanisława Szymańska.
Harcerskie spotkanie zostało poprzedzone zapaleniem znicza pamięci na grobie hm. Zdzisława Szymańskiego – pierwszego komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Trzemesznie.

Zapłonęło harcerskie ognisko zapalone przez hm. Barbarę Bultrowicz i hm. Włodzimierza Losik.

Gawędę o udziale Trzemesznian w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim wygłosił historyk i regionalista Maciej Adamski. Wspomniał o wielu bohaterach tamtych czasów, którzy w „Niespokojnym mieście powstańców” walczyli o wolność Polski na przestrzeni wieków oraz w Powstaniu Wielkopolskim. Przywoływał w swej wypowiedzi Grzegorza Kłajpedy żołnierza Tadeusza Kościuszki, Trzemesznianina Jana Kilińskiego i bohaterów 1918 roku ks. Marcelego Kowalskiego, Wincentego Bartz, Józefa Grajkowskiego, Feliksa Zielińskiego, członków na Polski Sejm Dzielnicowy: Mateusza Cieślewicza, Joannę Deresiewicz, Romana Kwiatkowskiego. Bezpośrednich powstańców druha Edmunda Sędzierskiego, Kazimierz Galus, Leonarda Kluse, Henryka Kajetaniak, Zygmunta Kołodziejczaka, Władysława Wleklińskiego, Władysława Bojanowskiego, Alfonsa Nowakowskiego, Władysława Prus, Stefana Ornatek, Władysława Fornowskiego, Józefa Mróz, Augustyna Figas, Franciszka Majorek, Andrzeja Krawczyńskiego. Wśród powstańców na pierwszy plan wybija się postać Mieczysława Palucha z Trzemieżala oraz przyjaciela Paluch ze szkolnych lat pułkownika Bohdana Hulewicza z Kościanek i Władysława Wleklińskiego. Przypomniał także, że pierwszym premierem Polski po 1918 roku był Trzemesznian Jędrzej Moraczewski. Dzięki tym bohaterom posiadamy swoją tożsamość narodową. To dzięki nim możemy mieszkać w Polsce. Na zakończenie gawędy poprosił o powstanie i uczczenie chwilą zadumy pamięć naszych Ojcach.

Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej ZHP przygotowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Głównymi występującymi byli phm. Anna Golińska, phm. Ireneusz Kasprzyk, phm. Kazimierz Zając, phm. Irena Karczewska, pwd. Jerzy Karczewski.

Komendant phm. Ireneusz Kasprzyk zaprosił do wspólnego zdjęcia i na posiłek. Na stole pojawiła się grochówka harcerska, kiełbaski i kaszanka z rusztu, herbata, kawa i pyszne drożdżówki. Przy stole toczyły się rozmowy o tamtych czasach zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego także rozmawiano o dniu dzisiejszym. Zakończono zbiórkę w godzina wieczornych.

Opracował hm. Władysław Szymański
Gołąbki-Słupca, dnia 18.09.2018