Na ul Sosnowej 16 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie w dniu 2 marca.2018r. odbyło się zbiórka instruktorów Hufca Konin.

Hm. Tomasz Rybarczyk – zastępca komendanta hufca zachęcał drużynowych do włączenia się do realizacji propozycji programowej dotyczących edukacji obywatelskiej – Architekci wymarzonego jutra.

Ponadto informował o programie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w związku ze 100-leciem Powstania Wielkopolskiego.

Hm. Michał Kałużny – komendant hufca zapraszał kadrę instruktorską na warsztaty metodyczne Rurowy dżem, które odbędą się 14.04.2018 r. w SOSW w Koninie. Warsztaty poprowadzi trener PSPiA KLANZA.

Phm. Mateusz Krzesiński – komendant VII Szczepu ZHP zapraszał drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wielopoziomowe do wzięcia udziału w X Harcerskim Biwaku Rekreacyjnym FLORIAN 2018, który odbędzie w dn. 20-22.04.2018 r.

Komendant hm. Michał Kałużny poinformował, że komenda hufca ustaliła terminy i koszty obozów organizowanych podczas HAL 2018:
Pobierowo (koszt: 980,00 zł):

I turnus          27.06-11.07.2018

II turnus       11-25.07.2018 (kolonia zuchowa, podobóz harcerski)

III turnus        25.07-08.08.2018

Komendant przypomniał, że komenda hufca na posiedzeniu w dniu 29.01.2011 przyjęła uchwałę nr 33/XVIII, w której postanowiła: Wprowadza się wydawanie drużynom, gromadom i kręgom Certyfikatu Jednostki.

1.Certyfikat, o którym mowa w pkt. 1 otrzymuje drużyna, gromada lub krąg, która do końca I kwartału danego roku kalendarzowego (do 31 marca) opłaci składki członkowskie za cały rok kalendarzowy z góry za wszystkich członków jednostki zgodnie z danymi z systemu EWIDENCJA ZHP.

2.Certyfikat obowiązuje od 1 kwietnia roku kalendarzowego, za który opłacono składki do 31 marca roku następnego.

3.Wykaz jednostek, które otrzymują Certyfikat ogłasza komendant hufca corocznie do 10 kwietnia.

Przypomniał o możliwości pozyskiwania 1% podatku przez gromady, drużyny,       środowiska hufca. Zasady są takie same, jak w roku ubiegłym: Komendant informował  – należy wpisać Numer KRS: 0000266321 oraz w rubryce cel szczegółowy 1%: Hufiec Konin.Po tych słowach jednostka może dodać swoje oznaczenia (np. 89 KDH) – najlepiej jak najkrótsze. W biurze KH dostępne są ulotki, które środowiska będą mogły rozprowadzać.

 

Zbiórka została zakończona wspólnym kręgiem.

Obecny na zbiórce hm. Władysław Szymański