Na zaproszenie Dh Genowefy Dąbek z Kręgu Seniorów ZHP z Konina  uczestniczyliśmy w dniu 2 marca w farze konińskiej św. Bartłomieja w Mszy świętej w intencji harcerz i seniorów konińskich i słupeckich a w szczególności zmarłych w ostatnim roku śp. śp. Jadwigę Naskręcką, Mariana Olszaka, oraz Irenę Karpińską.

Z naszego słupeckiego kręgu Seniorów Harcerskich w Mszy świętej uczestniczyli hm. Eugeniusz Krajewski pwd. Tadeusz Niemczewski,  hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański.

Po Mszy św. na zaproszenie Dh. Genowefy Dąbek spotkaliśmy się  na Ryku Konińskim w restauracji Nowa Grodzka na wspólnej kawie i herbacie.

Zanotował hm. Władysław Szymański