W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie  20 kwietnia 2018 roku spotkali się harcerze, instruktorzy i seniorzy harcerscy by wziąć udziału w sesji na temat „Z kart historii trzemeszeńskiego harcerstwa”. Konferencję przeprowadziła komendantka Hufca ZHP w Trzemesznie hm. Stanisława Szymańska. W spotkaniu uczestniczył Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński, burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński wraz z miejscowymi dostojnymi gośćmi a także komendanci zaprzyjaźnionych Kręgów Seniorów z Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Słupcy.

Uczestnik sesji hm. Władysław Szymański