13-15 kwietnia 2018 Komendant Kręgu w Rościnnie

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaprosił członków Parafialnych Zespołów Caritas  z Diecezji Gnieźnieńskiej w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku do Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie na rekolekcje, które  prowadził ks. Hubert Wiśniewski, wikariusz Parafii przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP. W dniu 14 kwietnia wspólnie z ks. Krzysztofem Stawskim, dyrektorem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej odwiedziliśmy Poznań. Najpierw wstąpiliśmy do krypty pod kościołem św. Wojciecha. Znajduje się tutaj jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej zasłużonych Wielkopolan.

Za datę powstania poznańskiego panteonu można uznać dzień 10 czerwca 1923 – wniesienie trumny z prochami Karola Marcinkowskiego. Znajdują się tu trumny z doczesnymi szczątkami: Józefa Wybickiego, Antoniego „Amilkara” Kosińskiego, Andrzeja Niegolewskiego, Feliksa Nowowiejskiego, ks. Wacława Gieburowskiego,  profesora Heliodora Święcickiego. Tadeusza Szeligowskiego, Stefana Bolesława Poradowskiego, ks. Wojciecha, ks. Krzysztofa Boguszewskiego, ks. Franciszeka Bażyńskiego, ks. Aleksandera Żychlińskiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, jest urna z sercem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W podziemiach kościoła św. Wojciecha znajduje się urna – z ziemią z obozu Kl Gross-Rosen, w którym zginął Florian Marciniak, twórca i pierwszy naczelnik Szarych Szeregów.

A potem przewodnik Pan Jacek oprowadził nas po podziemiach katedry poznańskiej i wspaniale opowiadał o samej katedrze. Wstępowaliśmy do każdej katedralnej kaplicy. W godzinach popołudniowych wróciliśmy do gościnnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnie, gdzie na nas czekał rekolekcjonista ks. Hubert.