Krąg Seniorów ZHP ze Słupcy został zaproszony do Gniezna na odsłonięcie tablicy przy rondzie im. hm. Franciszka Szeszuły.

W czerwcu 2020 roku radni Gniezna zdecydowali, że rondo u zbiegu al. Reymonta i ul. Pod Trzema Mostami otrzyma imię  hm. Franciszka Szeszuły instruktora harcerskiego, nauczyciela, żołnierza Wojska Polskiego oraz podziemia antyniemieckiego i antykomunistycznego. Wniosek o  nazwę ronda złożyły władze Hufca ZHP Gniezno.

W imieniny Franciszka na prośbę córki Marii 4 października 2020 r. odsłonięto w niedzielne południe tablicę.

W uroczystości wzięli udział harcerze, instruktorzy i starszyzna z Gniezna seniorzy harcerscy z zaprzyjaźnionych Kręgów Seniorów.

W krótkim przemówieniu hm. Aleksander Sekulski Komendant Kręgu Starszyzny „Bezimienni” z Gniezna przybliżył sylwetkę hm. Franciszka Szeszuły. Wnuczka pani Zofia Komosińska – Fudali podzieliła się wspomnieniami,związanymi ze swoim dziadkiem.

 „Franciszek Szeszuła urodził się w 1907. Przed 1939 rokiem był instruktorem harcerskim i Komendantem Hufca w Gnieźnie. Oficer rezerwy Wojska Polskiego, brał udział w walkach we wrześniu 1939 roku. Dowodził kompanią Armii Krajowej  – pseudonim Wilk. Członek Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” Inspektorat Rejonowy Gniezno. Aresztowany w1946 i 1948 roku przez Urząd Bezpieczeństwa w Gnieźnie. W latach 1945-1949 hufcowy harcerzy w Gnieźnie, ponownie od 1956 roku został komendantem hufca. Nauczyciel i kierownik szkoły w Gnieźnie. Zmarł w 1962 roku i został pochowany na cmentarzu św. Krzyża w Gnieźnie”

Dziękujemy za zaproszenie.

Opracował hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ze Słupcy
17.10.2020r.

 

Źródła do napisania tekstu:

– konsultacja z hm. Aleksandrem Sekulskim

https://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/21590-odslonieto-tablice-przy-rondzie-im-franciszka-szeszuly (z 17.10.2020]
https://www.facebook.com/HufiecGniezno/photos/pb.157099057715320.-2207520000../3353670904724770/?type=3&eid=ARA8-HPAR-UbJLpFxdVR8g21Y6MiC9ZxH5YRasPxQpx3-JR3_rChwW2oLvtgPRgVz6HbHtTzb8gvhViE lz 17.10.2020]
https://gniezno.naszemiasto.pl/zhp-chce-zeby-rondo-przy-ul-pod-trzema-mostami-nosilo-imie/ar/c1-7415508 [z 17.10.2020]