Związek Harcerstwa Polskiego   Słupca, dn. 15.10.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów
w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 6/2020

Wyjątki z Rozkazu Naczelniczki ZHP L. 8/2020 z 30 czerwca 2020 r.

11.Odznaczenia, pochwały, wyróżnienie
11.11 Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymuje:

Władysław Szymański

Czuwaj!
hm.  Anna Nowosad

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L.6/2020 z dnia 14.05.2020r.

13.Odznaczenia, pochwały, wyróżnienie
13.1. Na wniosek Komendanta Hufca Konin Honorową Odznaką” „Harcerska Służba Wielkopolsce” otrzymuje

Zdzisław Woźniak – odznaka 1515

Stanisław Przydryga – odznaka 1516

Małgorzata Wolska – odznaka – 1517

Wojciech Boruszak – odznaka – 1518

Czuwaj!
hm.Tomasz Kujaczyński

Czuwaj!

hm. Władysław Szymański