„W przyszłość, krokiem wolności”

Wśród 2000 harcerek i harcerzy, którzy przywieźli do Poznania „Płomienie”, by wspólnie rozpalić Ognisko Stulecia byli także 16 lutego 2019 roku Seniorzy harcerscy ze Słupcy. Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali hm. Wojciech Boruszak, hm. Stanisław Przydryga i hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu.

W drugim dniu Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 uczestniczyło ponad 100 Seniorów Harcerskich.
Organizatorem zlotowej trasy dla seniorów było prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów na czele z przewodniczącym hm. Pawłem Napieralskim oraz 100. Poznańska Drużyna Harcerzy im. generała Stanisława Maczka z hm. Grzegorzem Maciejewskim, drużynowy i zarazem komendantem 33 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych.

W pięknej pogodzie wiosennej mimo, że to luty od 8.30 – seniorzy uczestniczyli w doniosłych wydarzeniach w Forcie VII. Uroczystości miały charakter wielkiej zadumy, powagi i hołdu dla więźniów umęczonych tu przez Niemców. Na terenie obozu poniosło śmierć ok. 20 tysięcy Wielkopolan. Uwięzieni w nim Polacy byli rozstrzeliwani, torturowani, wieszani, zrzucani ze schodów lub umierali z powodu ciężkich warunków panujących w celach więziennych. W obozie już w październiku 1939 roku po raz pierwszy w Europie użyto gazu do mordowania ludności cywilnej. W październiku 1939 roku w bunkrze 17 zamordowano ok. 400 pacjentów i personel medyczny szpitala psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego szpitala przy ul. Grobla w Poznaniu.

Straszliwie zmaltretowany został umieszczony w osławionej katowni poznańskiej – Forcie VII w celi nr 66 hm. Florian Marciniak pierwszy naczelnik Szarych Szeregów.

Od godziny 11.45 – odbyły się uroczystości pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, nadano tu oficjalnie skwerowi nazwę – imienia Skautów Powstańców Wielkopolskich.

Po obiedzie w Domu Żołnierza delegacje seniorów złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicami poświęconymi hm. Florianowi Marciniakowi na ul. Strzeleckiej 10 (III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego) oraz na ulicy Szkolnej – w domu,w którym mieszkał w czasie nauki i studiów (10 lat).
Potem seniorzy zwiedzili Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego znajdujące się na Starym Rynku i pożegnaliśmy naszych opiekunów – 100. Poznańską Drużynę Harcerską.

Wieczorem w Domu Polonii na Starym Rynku odbyto się spotkanie z przewodniczącym Rady Naczelnej ZHP hm. Dariuszem Supłem i z-czynią Komendanta Wielkopolskiej Chorągwi ZHP phm. Anitą Walachowską.
Krąg pożegnalny zakończył trasę seniorów z Wielkopolski w drugim dniu Zlotu Chorągwi ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ze Słupcy

Słupca – Poznań, dnia 16 lutego 2019 roku