Komendant Kręgu ZHP w Słupcy uczestniczył w lokalu Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego przy ul. Warszawskiej w Słupcy 8 kwietnia 2019 roku w spotkaniu z Panem doktorem Łukaszem Kaczmarkiem, który obronił rozprawę  doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  pt. „Twórczość Apolinarego Szeluty w kontekście muzyki europejskiej pierwszej polowy XX wieku”.

W spotkaniu wzięli udział: władze Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na czele z  Prezesem Teresą Więckowską, Honorowi Członkowie STS-K Maciej Nowacki, Maciej Fiszer i niżej podpisany. Zaszczycili  spotkanie Dyrektor Muzeum Słupeckiego Beata Czerniak i Zastępca Burmistrza Słupcy Jacek Szczap.

Dr Łukasz Kaczmarek podziękował za umożliwienie, przed laty i pomoc przy poszukiwaniu informacji i źródeł o kompozytorze Młodej Polski  Słupczaninie Apolinarym Szelucie.

Doktorant podarował swoją pracę  Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu.

Padały podczas spotkania pytania związane z kompozytorem a także z pisaniem pracy, szukaniem materiałów i obroną. Dr Łukasz wyczerpująco odpowiadał na zadane pytania.

Cieszymy się, że została napisana praca o naszym współmieszkańcu. Zadałem pytanie. Kto jeszcze  o kompozytorze podjął trud napasania pracy naukowej?

Pani Wioletta Wolska w latach 80-tych napisała prace o pieśniach Szeluty, Aleksandra Kamińska-Rykowska w 2016 roku na Akademii Muzycznej w Poznaniu –  odpowiedział Pan dr Łukasz Kaczmarek.

Także o A. Szelucie pisali: Krystyna Winowicz i Bogna Wojciechowska – Honorowy Członek STS-K, Tadeusz Kubacki, Beata Czerniak, Marian Jarecki.
Profesjonalną płytę z utworami A. Szeluty wydało Muzeum Słupeckie.

hm. Władysław Szymański