Wraz  z hm. Kazimierą Rosińska z Mogilna, hm. Aleksandrem Sekulskim z Gniezna przyjechaliśmy jeden dzień wcześniej do Pucka. Pogoda słoneczna, ale chłodna. Wiatr wiał od morza. Odbyliśmy wieczorną wędrówkę brzegiem zatoki.  Słońce już zachodziło gdzieś daleko za Hel, jeszcze tylko promyczki światła odbijały się w roziskrzonej falującej wodzie i wpadały do naszych oczy zwiastując nadchodzącą noc.

W Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku odbyło się w dniach 12-14 kwietnia 2019r. spotkanie komendantów Kręgów Seniorów ZHP. Uczestniczyli komendanci z całego kraju. Krąg Seniorów ZHP ze Słupcy reprezentował hm. Władysław Szymański. Na zbiórkę przybyło przybyło 60 osób.

W piątkowy wieczór seniorki z Bydgoskiego Kręgu ZHP „Wędrowniczki po Zachodnim Stoku” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, w gawędzie „Polki dla Niepodległej” przygotowały słowno – muzyczny kominek. Główną postacią była tu, świetnie przedstawiana, druhna Krystyna Krahelska. Śpiewaliśmy jej piosenki („Hej, chłopcy, bagnet na broń”, „Kołysanka o zakopanej broni”, „Kujawiak konspiracyjny”, „Kujawiak partyzancki”, także innych autorów), które rozpoczynała wraz ze swoja gitarą  hm. Halina Krystowczyk. wieczór zakończyliśmy harcerskim kręgiem.

W następnym dniu w sobotę hm. Bogdan Radys kierownik Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP otworzył naradę. Chwilą ciszy uczciliśmy wielu zmarłych seniorów, których wcześniej wspominali komendanci kręgów.

Hm. Bogdan bardzo serdecznie podziękował hm. Irenie Pawletko, zastępcy kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP za prowadzenie  strony internetowej Harcerskich Seniorów ZHP. Na stronie od 2004 roku znalazł się ogromny zbiór artykułów i zdjęć obrazujących pracę i życie seniorów ZHP.  Zawiera 28 000 fotografii, 4 000 artykułów. Stronę  oglądało półtora miliona internautów. Jest swoistą kroniką dokonań Seniorów Harcerskich dla ZHP i w ZHP. Zawiera także uchwały i regulaminy władz Związku dotyczące seniorów i starszyzny i inne. Ostatnio strona poprawiła swój wygląd. Bardzie wyrazista, zdjęcia większe. Lepsza w odbiorze.

Kierownik Wydziału uhonorował  hm. Kazimierę Rosińską, rzecznika  Wydziału Seniorów GK ZHP Złotą Lilijką a także podziękował za artykuły, które  hm. Kazimiera umieszczała na stronie internetowej, szczególnie jako współredaktor kwartalnika internetowego Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP pt,:  „Co słychać u seniorów”.

Hm. Irena Pawletko zapoznała  uczestniczących w naradzie z danymi statystycznymi – ilość kręgów seniorów wynosi obecnie 175, w których  jest 2677 seniorów.

W dalszej części narady organizatorzy krajowych spotkań i przedsięwzięć  w 2019 rok przedstawili:

– hm. Jerzy Sierka, kierownik Wydziału Seniorów Chorągwi Śląskiej omówił IV Pielgrzymkę Seniorów ZHP na Jasną Górę. Odbędzie się w dniach 18-19 maja 2019 r. w ramach XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHP

– hm. Bogdan Radys przybliżył XXXV Harcerski Rajd Rodło. Trasa Seniorów w Miastku 24-26 maja 2019 r., oraz wypoczynek seniorów w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku 26-31 maja 2019 r.

– 61 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski w Ciekotach od 30 maja do 2 czerwca 2019 r. VIII trasa przewidziana dla seniorów.

– phm. Jerzy Lipiński, komendant Ruchu Metodycznego Wspólnota Skulska poinformował o XXIII Dniu Skupienia Wspólnoty Seniorów w Skulsku oraz o odsłonięcie tabliczek epitafijnych seniorów dnia 8 czerwca 2019 r. w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku.

hm. Janina Dworzak – kierowniczka Referatu Straszyny i Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej zaprosiła na V Zlot Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej 14-16 czerwca 2019 r. w Zawoi.

– hm. Jan Stefunio członek Sztabu Złazu przypomniał o XXVIII Złaz Seniorów ZHP w dniach 22-25 sierpnia 2019 r. w Rzeszowie i o dodatkowej wycieczce do Lwowa.

-Złożyła  informację hm. Teresa Tarkowska-Dudek, przewodnicząca Subregionu Europy Środkowej ISGF o Konferencji ISGF w Bremie w dniach 21-25 sierpnia 2019 r.

– phm. Andrzej Król komendant wypoczynku seniorów na Głodówce (1-7 września 2019r.) szczegółowo przedstawił program jesiennego spotkania.

-komendant phm. Józef Ziemiec  zaprosił na XII spotkanie seniorów z piosenką w Przemyślu 6-11 września 2019 r. wraz z wycieczką do Lwowa.

-informację przedstawili hm. Teresa Tarkowska-Dudek i hm. Bogdan Radys o XXIII Spotkanie Oldskautów w Załęczu Wielkim w dniach 12-15 września 2019 r. „Wychowanie skautowe w ochronie przyrody”. W spotkaniu ze strony polskiej wezmą udział delegacje seniorów z Chorągwi Gdańskiej, Krakowskiej, Łódzkiej i Śląskiej.

–hm. Edward Nakonieczny i hm. Irena Pawletko omówili główne zasady ochrony danych osobowych RODO.

-druhna hm. Halina Krystofczyk, Kierowniczka Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, zaprezentowała regulamin zdobywania odznaki „Patron Harcerstwa” bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego ustanowionej dla upamiętnienia 75 rocznicy śmierci patrona przypadającej w przyszłym roku.

-przekazano informację o ustanowieniu Medalu Świętego Jana Pawła II oraz medalu pamiątkowego, przez Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, o który można się starać poprzez indywidualne kontakty internetowe z Centrum.

– hm. Jerzy Sierka, kierownik Wydziału Seniorów Chorągwi Śląskiej, po wcześniejszym zapytaniu przez kierownika wydziału hm. Bogdana Radysa – gdzie  i kto zaprasza seniorów na Złaz Ogólnopolski w 2020 roku?, – poinformował, że na kolejny Złaz Seniorów w 2020 zaprasza Chorągiew Śląska.

Na wniosek phm. Andrzeja Króla z Chorągwi Krakowskiej podjęto decyzję, że jesienne spotkanie komendantów kręgów seniorów odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym w Zawoi. Szczegółowy program i termin ma przygotować hm. Janina Dworzak – kierowniczka Referatu Staraszyny i Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Kierownik Wydziału hm. Bogdan Radys zdał relację  z 4-letniej pracy Wydziału Seniorów GK ZHP.

Hm. Ludwika Dębicka, przewodnicząca CKR, w ciekawej gawędzie popartej prezentacją zdjęć i obrazów Pucka przybliżyła historię miasta i historię harcerstwa w Pucku a szczególnie roli HOM w wychowaniu wodnym harcerzy.

Gawęda została poprzedzona ciekawym filmem o historii powstania skautingu „Zaczęło się w Mafekingu”.

Kręgiem pożegnaliśmy się kończąc kolejny dzień pobytu w Pucku.

W niedzielny słoneczny poranek jeszcze spacery nad Zatoką. Obiad wspólne zdjęci i „Bratnie słowo” w kręgu zakończyło zbiórkę Komendantów Kręgów i Kierowników Wydziałów Chorągwi ZHP z Polski w Pucku.

O 14:00 wyruszyliśmy do domów. Ja wraz z hm. Anią z Wrześni, Aleksandrem z Gniezna i Kazimierą z Mogilna trasą na Toruń, Mogilno, Wrześnię o godzinie 18:30 szczęśliwie dojechałem do Słupcy.

hm. Władysław Szymański