Związek Harcerstwa Polskiego    Słupca, dn. 15.06.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów
w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 3/2020

1,Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2.1.Zarządzenia

Mianuję  chorążym proporca Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy hm. Wojciecha Boruszaka.

Mianuję kronikarzem proporca Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy hm. Andrzeja Wolskiego.

1.2.2.Decyzje

Decyzją z od 25 maja 2020 roku Medal Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

otrzymują:

  • Nr 2 hm. Andrzej Wolski Zastępca Komendanta Kręgu ZHP w Słupcy
  • Nr 3 hm. Michał Kałużny Komendant Hufca ZHP w Koninie
  • Nr 4 Michał Pyrzyk Burmistrz Słupcy
  • Nr 5 hm. Paweł Napieralski Przewodniczący WRHKSiS
  • Nr 6 Władysław Filipczak Redaktor Naczelny „Gazety Słupeckiej”

Czuwaj! hm. Władysław Szymański